Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Dags att nominera 2015 års styrelse 

Friday, October 17, 2014 8:14:00 AM Categories: Övrigt

 

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 16 December behöver vi ha era förslag inne.

 

Det är omval för följande positioner:

 

Ordinarie styrelseledamöter: för en period av 2 år

Michael Gustafsson

Erik Eklund

Malena Danell

Susanne Santander

 

Kassör: För en period av 2 år

Riitta Tucinska

 

5 st Suppleanter: För en period av 1 år

Mikael Alm

Leena Bergfors

Rudi Glasfors

Emilianos Chatzimichail

Dana Stanica

 

Revisor: För en period av 2 år

Mats Johansson 

 

Revisorsuppleant: För en period av 1 år

Roger Björk 

Mikael Bergh

 

Kontakta någon ur valberedningen eller skicka till deras postbox om du vill nominera en person till någon av dessa positioner.

1. Nomineringar

 

sammankallande:

Trpe Kuzmanovski

 

Sekreterare:  

Mikael Bergh

 

Ledamöter:

Marie Larsson

Musa Bedanho

Hans Cronlund

Carl Doland

Peter Shestopalov

 

Längst ner på sidan finns en länk till Valberedningens postbox!

 

Under nomineringstiden kan alla medlemmar föreslå personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och

skall ha kommit in senast 21 januari.

 

 

Så här går valproceduren till

 

Alla medlemmar får nominera kandidater

1. Nomineringar

 

Under nomineringstiden kan alla medlemmar föreslå personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in senast 16 December.

 

 

 

 

Valberedningen tar emot förslagen

2. Valberedning

Valberedningen tar emot alla nomineringar som skickas in. Valberedningen går igenom dessa, genomför intervjuer och tar fram två listor. En lista med ett förslag med de personer som valberedningen anser bör bli valda. Den andra listan innehåller alla andra nomineringar som skickats in.

 

 

 

 

Valberedningen presenterar två listor, en med föreslagna kandidater och en med övriga nominerade.

3. Valberedningens förslag

Listorna lämnas ut till medlemmarna senast två veckor innan verkstadsklubbens årsmöte.

 

 

 

 

 

Årsmötet väljer de kandidater som det anser skall ha positionerna.

4. Årsmöte

Vid årsmötet samlas medlemmarna för att välja de personer som skall representera dem i verkstadsklubben. De medlemmar som inte godtar valberedningens förslag måste på mötet ställa sig upp och nominera den från Övrigt-listan som de tycker skall bli vald. Val kommer att hållas i de fall det finns flera nominerade till ett och samma uppdrag.

 

 

Hit kan du skicka din nominering valberedningen.vklubben@scania.com

Scanias trotjänare investerar i hållbarhet 

Tuesday, October 14, 2014 3:51:00 PM Categories: Övrigt

Medarbetare som uppnått 30, 35, 40, 45 eller 50 års anställningstid har tidigare fått aktier i Scania som gåva. Eftersom Scania inte längre är börsnoterat, så kommer gåvan i år att istället vara andelar i Roburs Humanfond till ett värde av 12 500 kronor.

 

Humanfondens placeringar görs huvudsakligen i svenska bolag som har ett bra hållbarhetsarbete, men fonden har även möjlighet att placera en begränsad del i utländska aktier. Årligen delas 2 procent av fondens värde ut till anslutna ideella organisationer som är riktade på bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, mission, miljö, natur och forskning.

 

Texten är tagen från Scania

Vi välkomnar alla er som är nya Scaniaanställda!  

Monday, October 13, 2014 9:58:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Som alla vet har företaget valt att använda inhyrning som rekryteringsbas. Detta har för våra nya medarbetare inneburit att vägen in på företaget inte längre går genom en visstidsanställning på Scania, utan genom en otrygg anställning på bemanningsföretaget Randstad.

 

Verkstadsklubben under hela denna tid tillsammans med avdelningen försökt hantera det för oss "nya" rekryteringsfenomenet på Scania på bästa sätt.

 

Likabehandlingsprincipen och rätt till fackligt stöd från IF Metall har varit en självklarhet oavsett om det står Scania CV eller Randstad på ditt anställningsbevis. Fram tills i September månad detta år har endast ett fåtal blivit erbjudna en anställning på Scania. Vi har under en längre tid hävdat att Scania har många fler inhyrda än det verkliga behovet av flexibilitet.

 

"Vi har krävt att Scania skall börja anställa

 våra inhyrda arbetskamrater"

 

 

Vi har krävt att Scania skall börja anställa våra inhyrda arbetskamrater. Dessa påtryckningar har vi äntligen fått gehör för, företaget har nu erbjudit 275 st Randstadsanställda en anställning på Scania.

 

Av dessa 275 har en absolut majoritet tackat ja vilket känns väldigt positivt för framtiden. Dels för dessa individer, men också för att säkra kompetensen i företaget.

 

Innan erbjudandet gick ut till dessa individer hade vi ca 1000 inhyrda medarbetare genom bemanningsföretaget Randstad. Detta motsvarar ca 25 % av kollektivet. För att sätta dessa siffror i perspektiv så valde företaget under 2008 vilket var det värsta krisåret sedan 40-talet, att avsluta ca 450 visstidsanställda vilket motsvarar ca 10 %.

 

Förhandlingarna om ett avtal som reglerar mängden inhyrda och vägarna in till en anställning på Scania pågår, och vi har som mål att bli klara under hösten. Detta är en av de frågor som Martin Winterkorn berörde när han på stormötet i våras sa att implementeringen av avtal kopplade till övertagandet skall ske skyndsamt.

 

Mvh Verkstadsklubben

Lönefel uppdagas 

Monday, October 13, 2014 9:56:00 AM Categories: Lön

 

Det senaste året har IF Metall ökat trycket i lönerelaterade frågor.

 

Vi har mer än dubblerat målet för antal kontrollerade löner och det ger resultat. Vi har satt som mål att alla våra medlemmar skall ha fått sin lön kontrollerad av oss minst en gång över en löpande 1,5 års period.

 

Detta kanske låter lite men i själva verket är det närmare 3000 löner som skall ses över av en grupp på 9 personer.

Era förtroendevalda är en stark resurs, och vi skulle tillsammans kunna göra ännu mer. Det finns plats för många fler som är intresserade av att hjälpa oss i lönefrågor så tveka inte att höra av dig om du tycker lönearbetet låter intressant.

 

"Det finns plats för många fler som arbetar med löner"

 

 

Antalet påträffade lönefel har ökat kraftigt om man tittar på vår statisktik vi fört de senaste åren, och detta kopplas naturligtvis till att vi kontrollerar fler löner än tidigare.

 

Sagor med lyckligt slut, dvs. lönepåpekanden som resulterat i en lönehöjning har ökat till följd av detta, ett femtiotal fram till dags datum.

 

Har du frågor kring din lön eller vårt lönesystem så hör av dig till din lokala löneansvarige.

 

Dessa är löneansvariga hos er:

 

DT - Ayhan Demir

R&D - Roger Björk

DM - Erik Eklund

DX - Jens Jansson

MS - Stefan Löfstrand

DEE - Johan Nilsson

DIO - David Shokrollahi

OL - Åsa Ohlsson

DE - Benny Sundgren

Q - Maria Wengelin

Medlem i facket 

Monday, October 13, 2014 9:54:00 AM Categories: Utbildning

Målgrupp:

 

Alla medlemmar utan fackligt uppdrag.

 

Vad är facket och vad gör de?

 

Du får en inblick i hur du och dina kamrater kan anväda ert medlemskap. Vi diskuterar om hur arbetsmarknaden fungerar och hur det fackliga medlemskapet kan användas för att påverka - både på arbetsplatsen och i samhället i stort. Det är en spännande kurs med många diskussioner och nya bekantskaper.

 

Kursdatum:

27-29 okt

 

Kursplats:

IF Metall Stockholms län (Liljeholmen)

 

Ansök senast:

9 Oktober

Scania Verkstadsklubb på Facebook 

Monday, October 13, 2014 9:50:00 AM Categories: Övrigt

Ett snabbt och enkelt sätt att få reda på vad som händer i vår organisation, och vad som är på gång härnäst är att gilla oss på Facebook.

 

Vi försöker ständigt hitta nya vägar att på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt ge er medlemmar de senaste nyheterna.

Vi tror att facebook är en outvecklad kanal som vi gärna skulle vilja använda mer framöver.

Som ni vet har vi en hemsida där vi lägger ut information löpande. Vi har även ett klubblad med målsättningen att

den skall ges ut månadsvis.

 

Vi ser brister i de nyhetskanaler vi använder ute på våra arbetsplatser, dels för att klubbladen "städas bort" men också att alla inte har tillgång till dator.

 

Vi skulle vilja att ni kampanjar lite för vår facebooksida så vi når 500 följare vid årsskiftet. Ni som är förtroendevalda bör se detta som en utmaning men också som en investering för nöjdare medlemmar.

 

"Målet är att ha 500 följare vid årsskiftet 2014/2015"

 

 

Vi måste försöka växa på alla sätt vi kan och vi tror stenhårt på mer kommunikation med både medlemmar och blivande medlemmar!

 

Scania Verkstadsklubb @ facebook

Lansering av bolåneförmån i september 

Monday, October 13, 2014 9:48:00 AM Categories: Tips & Råd

Efter flera månaders förhandlingar lanserades den nya bolåneförmånen den 22 september.

 

Förmånen är ett samarbete mellan samtliga förbund inom LO Mervärde och det oberoende företaget Samlas. Förmånen innebär att Samlas förhandlat med bankerna och att medlemmarna kan välja det bolåneerbjudande som passar dem bäst.

 

Texten är hämtad från www.Ifmetall.se/avd15

Där kan du läsa fullständig artikel.

Scaniafacket välkomnar samarbetet med MAN 

Wednesday, September 24, 2014 12:47:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Om två år börjar Scania leverera växellåder till tyska MAN:s lastbilar. Ett positivt besked för oss i Södertälje, kommenterar Johan Järvklo, verkstadsklubbens ordförande.

 

– Varje steg i rätt riktning är värdefullt för oss.

Igår meddelade Scania att man kommer att börja tillverka växellådor till MAN som också ingår i Volkswagen-gruppen. Scanias växellådor kommer stegvis att införas i MAN.  Samarbetet omfattar också framtidens växellådor.

 

– Vi vet inte vad det innebär på sikt, men idag är vi glada över att vi får börja tillverka MAN:s växellådor.

– Det är ju bättre att de görs inom företaget än att de köps utifrån, säger Johan Järvklo.

 

Uppåt tusen personer arbetar idag med att bearbeta och montera växellådor i Södertälje. Kommer samarbetet att ge några nya jobb?

 

– Det är för tidigt att säga något om det. Vi börjar att leverara i liten skala för att sedan öka långsamt.

 

Skribent: Harald Gatu

Artikeln är tagen från www.da.se

Stormöte i MW-hallen 

Tuesday, September 23, 2014 12:27:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

Igår måndag hade verkstadsklubben stormöte för alla förtroendevalda i Marcus Wallenberghallen. Vi blev positivt överraskade av det stora antalet deltagare (80 st), och kunde därför ha bra diskussioner som förhoppningsvis redde ut en del frågetecken.

 

Högst upp på agendan var VW- processen samt de förhandlingar som har med denna att göra. Bonussystem, charta osv. Vi informerade om tidsplanen för hösten och vad nästa steg är.

 

Niklas Johansson som är löneansvarig på verkstadsklubben pratade även om läget inför det tredje avtalsåret, och de löneförhandlingar som skall genomföras under våren.

 

Era representanter i form av förtroendevalda har fått den information vi i dagsläget har, så tveka inte att fråga dem om det är något ni undrar över!

 

Vi kommer i klubblad och på hemsida att uppdatera er så fort vi har något nytt att rapportera.

Verkstadsklubben håller möte för förtroendevalda 

Wednesday, September 17, 2014 8:27:00 AM Categories: Möte

Vi bjuder härmed in er förtroendevalda på höstens första informationsmöte. Vi kommer att vara i MW–hallens hörsal måndagen den 22/9 kl. 14:00–16:00

 

På agendan finns bl.a.

  • Vad händer nu med VW- processen och de förhandlingar som har med detta att göra
  • Höstens verksamhet
  • Andra aktuella frågor

 

Informera din chef om att du behöver vara med på det här mötet så snart som möjligt. Då ger du hen god möjligheter att planera sin verksamhet och risken för att din chef nekar dig facklig tid minimeras.

 

Page 9 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt