Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Representantskaps möte i Avdelning 15 Stockholms län 

Thursday, November 6, 2014 7:25:00 AM Categories: Övrigt

 

Här kommer en kort notis då mer information kommer att komma ut när det närmar sig. Verkstadsklubben kommer som de senaste gångerna att anordna transport, lättare mat och ett förmöte för att diskutera mötets agenda.

 

25 november 2014 Kl: 17.00

Saturnus Konferens Slussen AB

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm

Rapportera in dina kurser 

Thursday, November 6, 2014 7:24:00 AM Categories: Lön Tips & Råd

 

Vi får varje år in klagomål från medlemmar som inte fått sina kurser inlagda i systemet!

 

Det är din närmsta chef som rapporterar in dina KV-poäng, och denna omprovning skall ske varje år. Vissa Scaniakurser går automatiskt in i systemet men det kan finnas andra kurser du gått som ger poäng.

 

Våra fackliga kurser rapporteras inte in automatiskt, utan du måste själv berätta för din närmaste chef om vilka kurser du gått. Det är dock inte alla fackliga kurser som ger poäng.

 

Är du intresserad av att veta vilka kurser du har inlagda samt vilken poäng du ligger på, så kan du begära ut ett KV-protokoll från din chef.

 

En eventuell ökninglöneökning i KV-delen utbetalas fr.o.m. 1 Januari nästkommande år.

 

Eftersom KV-delen är en relativt stor del av mångas lön är den ofta ifrågasatt ifall den stämmer. Vi har i tidigare klubblad skrivit om vad den består av och vilka regler som gäller, lönesystemet över lag kommer det komma löpande information om!

 

Inrapportering av "nya" kurser skall vara inskrivna senast den 14 December i år. Vill du vara på den säkra sidan så kolla med din chef.

 

Skribent: Erik Eklund

Att arbeta på rasten eller innan skiftstart 

Thursday, November 6, 2014 7:22:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Det förekommer att våra medlemmar ställer upp och arbetar på tid som de har rast. I andra fall förekommer det att man förväntas komma in innan arbetstidens början för att förbereda något inför produktionsstart.

 

Vi har hört att det på vissa områden sker lite då och då, och på andra görs detta regelbundet och har blivit mer eller mindre vad som förväntas av en.

 

Vi vill vara tydliga med att det inte är ok att det blir en standard att någon måste komma in före sitt skifts start eller att man regelbundet arbetar på rasten. Dina arbetstider är de som normalt skall gälla och det gäller skiftets start, slut och även raster.

 

"Det är oacceptabelt att förväntas jobba under raster"

 

 

 

Om det ändå inträffar att du arbetar under dessa tider ska du givetvis ha betalt för det. All tid som du arbetar utanför dina ordinarie tider skall du ha övertidsersättning för – det gäller givetvis också om du arbetar under rasten.

 

"Utanför din ordinarie arbetstid skall du ha övertidsersättning"

 

 

 

Du skall heller inte acceptera att "vara beredd att rycka in om något händer" under din rast. Om det sker kan det vara så att du har rätt till beredskapsersättning under din rast oavsett om du tvingas rycka in eller inte.

 

Rast är till skillnad från måltidsuppehåll obetald tid. Vad du gör på din obetalda tid är upp till dig och om företaget ställer krav på annat skall du ha ersättning för det.

 

Om du upplever att du har problem med något av detta på din avdelning, kontakta din lokala fackliga grupporganisation så kommer de att hjälpa dig.

 

Skribent: Niklas Johansson

Förbättrad hemförsäkring! 

Thursday, November 6, 2014 7:19:00 AM Categories: Försäkringar

Som medlem i IF Metall har du möjlighet att teckna en K-hem (hemförsäkring) som numera innefattar ett skydd mot identitetsstöld.

Detta är en ren och skär uppgradering av vår gamla hemförsäkring utan att kosta en krona mer än förut!

 

En identitetsstöld är när en bedragare kommer över dina personliga uppgifter och använder dem till att t.ex. beställa varor, teckna mobilabonnemang, ta lån i ditt namn eller till och med kapa lagfarten till ditt hus!

 

ID-stöld är det bedrägeribrott som ökar snabbast i Sverige, men med vår K-hem får du hjälp om någon stjäl din identitet.

Du få numera genom din hemförsäkring:

 

• tillgång till telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna.

• hjälp att anmäla ID-stölden till polisen och att informera betalkortutgivare och banker.

• juridisk hjälp med upp till 100 000 kronor.

• hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar.

• ingen självrisk.

 

Det är idag ganska vanligt idag att man blir erbjuden denna tjänst av olika bolag. Men för dig som är medlem och har vår hemförsäkring finns alltså ingen anledning att köpa ett separat skydd av dyra telefonförsäljare.

 

Har du frågor gällande våra försäkringar så prata med våra försäkringsinformatörer eller någon förtroendevald!

 

Skribent: Mats Johansson

Gilla Jobbet mässan 

Thursday, November 6, 2014 7:17:00 AM Categories: Arbetsmiljö

Den 22-23 Oktober var det återigen dags för gilla jobbet mässan. Verkstadsklubben är överrens med företaget om att ge så många skyddsombud som möjligt chansen att gå.

 

Detta är andra gången som mässan genomförs, och i år var det mera fokus på seminarium än tidigare. Det var möjligt att föranmäla sig till seminarier för att säkra sin plats, eftersom det var närmare 4000 besökare under de två dagarna!

 

Uppskattade seminarier som erbjöds under mässan var bl.a. Säkrare arbetsmiljö med Marcus Arvidsson, Öka din riskmedvetenhet med Cecilia Lundahl, Undvik belastningsskador med Carl Lind samt Dyrare att strunta i arbetsmiljön med Agneta Axelsson. Även IF Metall höll ett seminarium gällande hållbart arbete.

 

"Mycket uppskattade seminarier"

 

 

KTH (Kungliga tekniska högskolan) presenterade sitt projekt RAMP (Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively) där det tagits fram ett verktyg som bl.a. Scania provar på vår Chassi verkstad. Verktyget används för bedömning och hantering av riskerna vid arbete med manuell hantering. Verktyget skall även användas med fokus på fysisk belastning samt för att ge en struktur och stöd, detta för att finna och vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna.

 

Det samlade intrycket av de som var där från IF Metall tyckte att dagen/ Dagarna var mycket givande och att det är ett nyttigt inslag att vidga sina vyer.

 

Skribent: Bo Luthin

Global Solidaritet 

Thursday, November 6, 2014 7:16:00 AM

Jag fick möjligheten att titta lite på resten av världen genom en studieresa med IF Metall.

Jag besökte fackföreningar i Kambodja där IF Metall har utbildat studiecirkelledare och deltog i en konferens om avtalstecknande och facklig utvecklig i Hongkong.

 

- Det är som att resa 100 år tillbaka i tiden där arbetsgivaren har all makt.

 

IF Metalls projekt i Kambodja syftar till att hjälpa de fackliga organisationerna att organisera sig och bli starka.

I dag syr de kläder i Kambodja för en lön som det inte går att leva på, arbetar treskift, 6 dagars vecka och får inget betalt för övertid. Det är samma stora företag som här i Sverige betalar avtalsenliga löner och respekterar de fackliga organisationerna, det som skiljer är att arbetsmarknaden inte är reglerad där borta. De betalar inte dåligt eller erbjuder usla villkor för att de är onda, de gör det helt enkelt för att de kan.

 

"De betalar inte dåligt eller erbjuder usla villkor för att de är onda, de gör det helt enkelt för att de kan"

 

 

På konferensen i Hongkong träffade vi fackföreningsledare från fastlandet som suttit fängslade på grund av sitt fackliga engagemang. När vi berättar för dem om vår reglerade arbetsmarknad och våra villkor så visar vi vad som kan åstadkommas genom facklig organisering.

 

Det är deras kamp precis som det var i Sverige för 100år sedan, ingen annan än arbetarrörelsen jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Skribent: Michael Gustafsson

Dags att nominera 2015 års styrelse 

Friday, October 17, 2014 8:14:00 AM Categories: Övrigt

 

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 16 December behöver vi ha era förslag inne.

 

Det är omval för följande positioner:

 

Ordinarie styrelseledamöter: för en period av 2 år

Michael Gustafsson

Erik Eklund

Malena Danell

Susanne Santander

 

Kassör: För en period av 2 år

Riitta Tucinska

 

5 st Suppleanter: För en period av 1 år

Mikael Alm

Leena Bergfors

Rudi Glasfors

Emilianos Chatzimichail

Dana Stanica

 

Revisor: För en period av 2 år

Mats Johansson 

 

Revisorsuppleant: För en period av 1 år

Roger Björk 

Mikael Bergh

 

Kontakta någon ur valberedningen eller skicka till deras postbox om du vill nominera en person till någon av dessa positioner.

1. Nomineringar

 

sammankallande:

Trpe Kuzmanovski

 

Sekreterare:  

Mikael Bergh

 

Ledamöter:

Marie Larsson

Musa Bedanho

Hans Cronlund

Carl Doland

Peter Shestopalov

 

Längst ner på sidan finns en länk till Valberedningens postbox!

 

Under nomineringstiden kan alla medlemmar föreslå personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och

skall ha kommit in senast 21 januari.

 

 

Så här går valproceduren till

 

Alla medlemmar får nominera kandidater

1. Nomineringar

 

Under nomineringstiden kan alla medlemmar föreslå personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in senast 16 December.

 

 

 

 

Valberedningen tar emot förslagen

2. Valberedning

Valberedningen tar emot alla nomineringar som skickas in. Valberedningen går igenom dessa, genomför intervjuer och tar fram två listor. En lista med ett förslag med de personer som valberedningen anser bör bli valda. Den andra listan innehåller alla andra nomineringar som skickats in.

 

 

 

 

Valberedningen presenterar två listor, en med föreslagna kandidater och en med övriga nominerade.

3. Valberedningens förslag

Listorna lämnas ut till medlemmarna senast två veckor innan verkstadsklubbens årsmöte.

 

 

 

 

 

Årsmötet väljer de kandidater som det anser skall ha positionerna.

4. Årsmöte

Vid årsmötet samlas medlemmarna för att välja de personer som skall representera dem i verkstadsklubben. De medlemmar som inte godtar valberedningens förslag måste på mötet ställa sig upp och nominera den från Övrigt-listan som de tycker skall bli vald. Val kommer att hållas i de fall det finns flera nominerade till ett och samma uppdrag.

 

 

Hit kan du skicka din nominering valberedningen.vklubben@scania.com

Scanias trotjänare investerar i hållbarhet 

Tuesday, October 14, 2014 3:51:00 PM Categories: Övrigt

Medarbetare som uppnått 30, 35, 40, 45 eller 50 års anställningstid har tidigare fått aktier i Scania som gåva. Eftersom Scania inte längre är börsnoterat, så kommer gåvan i år att istället vara andelar i Roburs Humanfond till ett värde av 12 500 kronor.

 

Humanfondens placeringar görs huvudsakligen i svenska bolag som har ett bra hållbarhetsarbete, men fonden har även möjlighet att placera en begränsad del i utländska aktier. Årligen delas 2 procent av fondens värde ut till anslutna ideella organisationer som är riktade på bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, mission, miljö, natur och forskning.

 

Texten är tagen från Scania

Vi välkomnar alla er som är nya Scaniaanställda!  

Monday, October 13, 2014 9:58:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Som alla vet har företaget valt att använda inhyrning som rekryteringsbas. Detta har för våra nya medarbetare inneburit att vägen in på företaget inte längre går genom en visstidsanställning på Scania, utan genom en otrygg anställning på bemanningsföretaget Randstad.

 

Verkstadsklubben under hela denna tid tillsammans med avdelningen försökt hantera det för oss "nya" rekryteringsfenomenet på Scania på bästa sätt.

 

Likabehandlingsprincipen och rätt till fackligt stöd från IF Metall har varit en självklarhet oavsett om det står Scania CV eller Randstad på ditt anställningsbevis. Fram tills i September månad detta år har endast ett fåtal blivit erbjudna en anställning på Scania. Vi har under en längre tid hävdat att Scania har många fler inhyrda än det verkliga behovet av flexibilitet.

 

"Vi har krävt att Scania skall börja anställa

 våra inhyrda arbetskamrater"

 

 

Vi har krävt att Scania skall börja anställa våra inhyrda arbetskamrater. Dessa påtryckningar har vi äntligen fått gehör för, företaget har nu erbjudit 275 st Randstadsanställda en anställning på Scania.

 

Av dessa 275 har en absolut majoritet tackat ja vilket känns väldigt positivt för framtiden. Dels för dessa individer, men också för att säkra kompetensen i företaget.

 

Innan erbjudandet gick ut till dessa individer hade vi ca 1000 inhyrda medarbetare genom bemanningsföretaget Randstad. Detta motsvarar ca 25 % av kollektivet. För att sätta dessa siffror i perspektiv så valde företaget under 2008 vilket var det värsta krisåret sedan 40-talet, att avsluta ca 450 visstidsanställda vilket motsvarar ca 10 %.

 

Förhandlingarna om ett avtal som reglerar mängden inhyrda och vägarna in till en anställning på Scania pågår, och vi har som mål att bli klara under hösten. Detta är en av de frågor som Martin Winterkorn berörde när han på stormötet i våras sa att implementeringen av avtal kopplade till övertagandet skall ske skyndsamt.

 

Mvh Verkstadsklubben

Lönefel uppdagas 

Monday, October 13, 2014 9:56:00 AM Categories: Lön

 

Det senaste året har IF Metall ökat trycket i lönerelaterade frågor.

 

Vi har mer än dubblerat målet för antal kontrollerade löner och det ger resultat. Vi har satt som mål att alla våra medlemmar skall ha fått sin lön kontrollerad av oss minst en gång över en löpande 1,5 års period.

 

Detta kanske låter lite men i själva verket är det närmare 3000 löner som skall ses över av en grupp på 9 personer.

Era förtroendevalda är en stark resurs, och vi skulle tillsammans kunna göra ännu mer. Det finns plats för många fler som är intresserade av att hjälpa oss i lönefrågor så tveka inte att höra av dig om du tycker lönearbetet låter intressant.

 

"Det finns plats för många fler som arbetar med löner"

 

 

Antalet påträffade lönefel har ökat kraftigt om man tittar på vår statisktik vi fört de senaste åren, och detta kopplas naturligtvis till att vi kontrollerar fler löner än tidigare.

 

Sagor med lyckligt slut, dvs. lönepåpekanden som resulterat i en lönehöjning har ökat till följd av detta, ett femtiotal fram till dags datum.

 

Har du frågor kring din lön eller vårt lönesystem så hör av dig till din lokala löneansvarige.

 

Dessa är löneansvariga hos er:

 

DT - Ayhan Demir

R&D - Roger Björk

DM - Erik Eklund

DX - Jens Jansson

MS - Stefan Löfstrand

DEE - Johan Nilsson

DIO - David Shokrollahi

OL - Åsa Ohlsson

DE - Benny Sundgren

Q - Maria Wengelin

Page 8 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt