Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Verkstadsklubbens årsmöte den 17 Februari kl:14.00 

Monday, February 2, 2015 9:24:00 AM Categories: Möte

 

 

Verkstadsklubben bjuder den 17 Februari kl:14.00 till årsmöte i Marcus Wallenberghallens hörsal. På mötet kommer vi att gå igenom sedvanliga möteshandlingar. Val kommer även att hållas till de positioner som anges här nedan. Vi kommer att gå igenom handlingsplanerna för 2015, dvs. vad de olika funktionsområdena skall arbeta med under kommande året.

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet. Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

Valberedningens förslag till årsmötet att ta beslut om

 

4st Ordinarie styrelseledamöter:

för en period av 2år.

 

Michael Gustafsson

Susanne Santander

Malena Danell

Emilianos Chatzimichail

 

Kassör:

för en period av 2år.

 

Riitta Tucinska

 

5st Ersättare:

för en period av 1år.

 

Leena Bergfors

Rudi Glasfors

Erik Eklund

Dana Stanica

Johan Nilsson

 

Revisor:

för en period av 2år

 

Mats Johansson

 

2st Revisorsersättare:

för en period av 1år

 

Roger Björk

David Shokrollahi

 

Valberedningen har bestått av:

 

Trpe Kuzmanovski

Carl Doland

Peter Shestopalov

Musa Bedanho

Mikael Bergh

Marie Larsson

Hans Cronlund

Studiekatalog 2015 

Friday, December 19, 2014 9:52:00 AM Categories: Utbildning

 

Första året med nya studiesystemet avklaratUnder 2014 har vi jobbat med det nya studiesystemet. Den största skillnaden är den nya grundutbildningen för förtroendevalda AGERA.


Efter en något trevande start och svårt med rekryteringarna till denna utbildning, så släppte det.
Samtliga AGERA har genomförts och vi har till och med kört en extra utbildning tack vare att antalet anmälningar var fler än antalet tillgängliga platser.


Utbildningen har fått väldigt positiv respons av deltagarna.

 

I stort sett alla utbildningar har genomförts som planerat.

 

Vi har jobbat aktivt med att rekrytera nya handledare och kan nu hälsa 5 nya handledare välkomna.

 

Vi kommer precis som tidigare bedriva våra utbildningar i avdelningens kurslokal samt på ABF Södertälje-Nykvarn.
Nytt för i år är att vi även placerat en medlemsutbildning i Märsta.

 

Utbildningar för Förtroendevalda är koncentrerade till avdelningen kurslokal, men både AGERA och Lagar i arbetslivet genomförs även på ABF i Södertälje.

 

Det är bara att anmäla sig till det tillfället och den kurslokalen som ni tycker passar er bäst.

 

Studiekommittén fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för att kunna ge bästa möjliga utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.

 

Vi ses i studielokalerna!

 

Välkomna önskar studiekommittén i IF Metall Stockholms län!

 

Studiekatalogen för 2015 finns under Studiefliken!

Medlemsmöte i MW-hallen den 15 December 

Tuesday, December 2, 2014 8:49:00 AM Categories: Möte

Den 15 December kl: 14.00 hålls ett medlemsmöte i Marcus Wallenberghallen (vid Scania-sjön).

 

 På agendan har vi bland annat följande punkter:

 

- Förslag till verksamhetsplan för 2015

- Avslut av nomineringstid till klubbens årsmöte

- Information om pågående förhandlingar gällande bonus samt flexibilitetsavtal

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet. Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

VW-facken upprepar kravet på lastbilsbolag  

Thursday, November 6, 2014 7:27:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 Scaniafacket är för att Volkswagens lastbilstillverkning samlas i ett nytt bolag.

 

– Ett sätt att stärka vårt inflytande, säger Johan Järvklo.

 

– Kravet på ett koncernbolag har drivits av både oss och IG Metall i Tyskland.

 

Dagens Industri återger en intervju med Bernd Osterloh från det tyska Volkswagen-facket. Till nyhetsbyrån DPA sa Osterloh att facken vill att ett nytt koncernbolag ska bildas för Scania, MAN och Volkwagens kommersiella fordon.

Volkswagen har ännu inte fattat något beslut.

 

En anonym källa säger till DI att Osterlohs uttalanden "är en stark signal om att förändringar stundar inom Volkswagens lastbilsverksamhet".

 

– Det här är inget nytt och inte alls konstigt, säger Johan Järvklo.

 

– Vad Bernt Osterloh ger uttryck för i intervjun med DPA är att Volkswagen ska förverkliga de krav som vi har ställt på ett gemensamt koncernbolag. Det är bland annat i styrelsen för det bolaget som vi erbjuds ett oerhört värdefullt inflytande.

 

Hälften av bolagets styrelseplatser viks åt facket, varav två till Scaniafacket.

 

Du håller inte med om bilden av en hårdare styrning från Tyskland?

 

– Nej, med ett gemensamt bolag får vi möjlighet att vara med och påverka besluten i ett mycket tidigare skede.

Avtalet mellan Scaniafacken och Volkswagen innebär bland annat att företaget måste ha fackets tillåtelse att exempelvis flytta produktion eller forskning och utveckling till andra bolag inom koncernen.

 

Skribent: Harald Gatu Dagens Arbete

 

länk: http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=vw_facken_upprepar_kravet_pa_lastbilsbolag_1413289457335

Representantskaps möte i Avdelning 15 Stockholms län 

Thursday, November 6, 2014 7:25:00 AM Categories: Övrigt

 

Här kommer en kort notis då mer information kommer att komma ut när det närmar sig. Verkstadsklubben kommer som de senaste gångerna att anordna transport, lättare mat och ett förmöte för att diskutera mötets agenda.

 

25 november 2014 Kl: 17.00

Saturnus Konferens Slussen AB

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm

Rapportera in dina kurser 

Thursday, November 6, 2014 7:24:00 AM Categories: Lön Tips & Råd

 

Vi får varje år in klagomål från medlemmar som inte fått sina kurser inlagda i systemet!

 

Det är din närmsta chef som rapporterar in dina KV-poäng, och denna omprovning skall ske varje år. Vissa Scaniakurser går automatiskt in i systemet men det kan finnas andra kurser du gått som ger poäng.

 

Våra fackliga kurser rapporteras inte in automatiskt, utan du måste själv berätta för din närmaste chef om vilka kurser du gått. Det är dock inte alla fackliga kurser som ger poäng.

 

Är du intresserad av att veta vilka kurser du har inlagda samt vilken poäng du ligger på, så kan du begära ut ett KV-protokoll från din chef.

 

En eventuell ökninglöneökning i KV-delen utbetalas fr.o.m. 1 Januari nästkommande år.

 

Eftersom KV-delen är en relativt stor del av mångas lön är den ofta ifrågasatt ifall den stämmer. Vi har i tidigare klubblad skrivit om vad den består av och vilka regler som gäller, lönesystemet över lag kommer det komma löpande information om!

 

Inrapportering av "nya" kurser skall vara inskrivna senast den 14 December i år. Vill du vara på den säkra sidan så kolla med din chef.

 

Skribent: Erik Eklund

Att arbeta på rasten eller innan skiftstart 

Thursday, November 6, 2014 7:22:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Det förekommer att våra medlemmar ställer upp och arbetar på tid som de har rast. I andra fall förekommer det att man förväntas komma in innan arbetstidens början för att förbereda något inför produktionsstart.

 

Vi har hört att det på vissa områden sker lite då och då, och på andra görs detta regelbundet och har blivit mer eller mindre vad som förväntas av en.

 

Vi vill vara tydliga med att det inte är ok att det blir en standard att någon måste komma in före sitt skifts start eller att man regelbundet arbetar på rasten. Dina arbetstider är de som normalt skall gälla och det gäller skiftets start, slut och även raster.

 

"Det är oacceptabelt att förväntas jobba under raster"

 

 

 

Om det ändå inträffar att du arbetar under dessa tider ska du givetvis ha betalt för det. All tid som du arbetar utanför dina ordinarie tider skall du ha övertidsersättning för – det gäller givetvis också om du arbetar under rasten.

 

"Utanför din ordinarie arbetstid skall du ha övertidsersättning"

 

 

 

Du skall heller inte acceptera att "vara beredd att rycka in om något händer" under din rast. Om det sker kan det vara så att du har rätt till beredskapsersättning under din rast oavsett om du tvingas rycka in eller inte.

 

Rast är till skillnad från måltidsuppehåll obetald tid. Vad du gör på din obetalda tid är upp till dig och om företaget ställer krav på annat skall du ha ersättning för det.

 

Om du upplever att du har problem med något av detta på din avdelning, kontakta din lokala fackliga grupporganisation så kommer de att hjälpa dig.

 

Skribent: Niklas Johansson

Förbättrad hemförsäkring! 

Thursday, November 6, 2014 7:19:00 AM Categories: Försäkringar

Som medlem i IF Metall har du möjlighet att teckna en K-hem (hemförsäkring) som numera innefattar ett skydd mot identitetsstöld.

Detta är en ren och skär uppgradering av vår gamla hemförsäkring utan att kosta en krona mer än förut!

 

En identitetsstöld är när en bedragare kommer över dina personliga uppgifter och använder dem till att t.ex. beställa varor, teckna mobilabonnemang, ta lån i ditt namn eller till och med kapa lagfarten till ditt hus!

 

ID-stöld är det bedrägeribrott som ökar snabbast i Sverige, men med vår K-hem får du hjälp om någon stjäl din identitet.

Du få numera genom din hemförsäkring:

 

• tillgång till telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna.

• hjälp att anmäla ID-stölden till polisen och att informera betalkortutgivare och banker.

• juridisk hjälp med upp till 100 000 kronor.

• hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar.

• ingen självrisk.

 

Det är idag ganska vanligt idag att man blir erbjuden denna tjänst av olika bolag. Men för dig som är medlem och har vår hemförsäkring finns alltså ingen anledning att köpa ett separat skydd av dyra telefonförsäljare.

 

Har du frågor gällande våra försäkringar så prata med våra försäkringsinformatörer eller någon förtroendevald!

 

Skribent: Mats Johansson

Gilla Jobbet mässan 

Thursday, November 6, 2014 7:17:00 AM Categories: Arbetsmiljö

Den 22-23 Oktober var det återigen dags för gilla jobbet mässan. Verkstadsklubben är överrens med företaget om att ge så många skyddsombud som möjligt chansen att gå.

 

Detta är andra gången som mässan genomförs, och i år var det mera fokus på seminarium än tidigare. Det var möjligt att föranmäla sig till seminarier för att säkra sin plats, eftersom det var närmare 4000 besökare under de två dagarna!

 

Uppskattade seminarier som erbjöds under mässan var bl.a. Säkrare arbetsmiljö med Marcus Arvidsson, Öka din riskmedvetenhet med Cecilia Lundahl, Undvik belastningsskador med Carl Lind samt Dyrare att strunta i arbetsmiljön med Agneta Axelsson. Även IF Metall höll ett seminarium gällande hållbart arbete.

 

"Mycket uppskattade seminarier"

 

 

KTH (Kungliga tekniska högskolan) presenterade sitt projekt RAMP (Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively) där det tagits fram ett verktyg som bl.a. Scania provar på vår Chassi verkstad. Verktyget används för bedömning och hantering av riskerna vid arbete med manuell hantering. Verktyget skall även användas med fokus på fysisk belastning samt för att ge en struktur och stöd, detta för att finna och vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna.

 

Det samlade intrycket av de som var där från IF Metall tyckte att dagen/ Dagarna var mycket givande och att det är ett nyttigt inslag att vidga sina vyer.

 

Skribent: Bo Luthin

Global Solidaritet 

Thursday, November 6, 2014 7:16:00 AM

Jag fick möjligheten att titta lite på resten av världen genom en studieresa med IF Metall.

Jag besökte fackföreningar i Kambodja där IF Metall har utbildat studiecirkelledare och deltog i en konferens om avtalstecknande och facklig utvecklig i Hongkong.

 

- Det är som att resa 100 år tillbaka i tiden där arbetsgivaren har all makt.

 

IF Metalls projekt i Kambodja syftar till att hjälpa de fackliga organisationerna att organisera sig och bli starka.

I dag syr de kläder i Kambodja för en lön som det inte går att leva på, arbetar treskift, 6 dagars vecka och får inget betalt för övertid. Det är samma stora företag som här i Sverige betalar avtalsenliga löner och respekterar de fackliga organisationerna, det som skiljer är att arbetsmarknaden inte är reglerad där borta. De betalar inte dåligt eller erbjuder usla villkor för att de är onda, de gör det helt enkelt för att de kan.

 

"De betalar inte dåligt eller erbjuder usla villkor för att de är onda, de gör det helt enkelt för att de kan"

 

 

På konferensen i Hongkong träffade vi fackföreningsledare från fastlandet som suttit fängslade på grund av sitt fackliga engagemang. När vi berättar för dem om vår reglerade arbetsmarknad och våra villkor så visar vi vad som kan åstadkommas genom facklig organisering.

 

Det är deras kamp precis som det var i Sverige för 100år sedan, ingen annan än arbetarrörelsen jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Skribent: Michael Gustafsson

Page 8 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt