Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Mångfald på Scania 

Tuesday, October 13, 2015 10:24:00 AM Categories: Möte Utbildning

 

 

Verkstadsklubbens mångfaldsgrupp anordnade den 24 September tillsammans med Stiftelsen EXPO en föreläsning för förtroendevalda.

 

 

Föreläsningen utgick från våra grundvärderingar i kontrast till intoleransens inneboende idéer. Haris Grabovac från EXPO pratade om motstrategier och om rasismens olika uttryck, men särskilt hur intoleranta rörelser utmanar samt hotar fackföreningens värdegrund och grundläggande idéer. Det handlar om att försvara medlemmars intresse och om alla människors lika värde.

 

På bilden syns delar av mångfaldsgruppen från IF Metall som tar tillfället i akt att presentera sig för våra förtroendevalda.

 

Haris berättade även om "Tillsammansskapet" som är en plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Expo tror nämligen att det är förutsättningen för att få bukt med rasismen. Vi måste tillsammans, där vi bor, skapa mötesplatser och förenas för att inbjuda medmänniskor om hopp.

 

"Stärka sammanhållningen i lokalsamhället är förutsättningen för att få bukt med rasismen"

 

 

 

Föreläsningen var uppskattad och vi är övertygade om att fackföreningen måste ta starkt avstånd från allt vad rasism och intolerans är, det är en grundförutsättning för vår existens.

 

 

 

 

Vanliga frågor när du går från anställning på Randstad till Scania 

Tuesday, October 13, 2015 10:19:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

 

Vilken anställningsform får jag om jag börjar på Scania?

 

Du kommer att erbjudas en tillsvidareanställning av Scania från första anställningsdagen.

 

Vilken lön kommer jag att få när jag blir anställd av Scania?

 

Din grundlön på Scania består av tre separata delar. Arbetsvärdering (AV), kvalifikationsvärdering (KV) och resultatdel (R). KV-delen skall styrkas med intyg/betyg från tidigare arbetsgivare samt intyg från utbildningar och kurser som du tidigare har genomgått.

 

Scania behöver få in dina intyg/betyg från tidigare arbetsgivare och intyg från kurser som du har gått. Vad gör jag om jag inte har intyg från tidigare arbetsgivare och utbildningsföretag?

 

kontakta din tidigare arbetsgivare och be om ett arbetsgivarintyg, arbetsbetyg eller arbetsintyg för att styrka din anställningstid. Kontakta ditt utbildningsföretag och fråga efter ett nytt intyg.

 

Kan jag skicka inscannade arbetsintyg som bilagor till mitt CV?

 

Nej. Scania behöver ha intygen i pappersform.

 

Var lämnar jag mina färdiga dokument?

 

Till lokal HR-avdelning på Scania vid den PRU där du arbetar.

 

Vad händer med mitt saldo i tidbanken?

 

Har du timmar i din tidbank kommer dessa timmar att betalas ut på din slutlön. Har du minustid i tidbanken kommer dessa timmar att dras på din slutlön.

 

Behöver jag säga upp min anställning på Randstad om jag tackar ja till att bli anställd på Scania?

 

Ja. Randstad behöver ha en skriftlig uppsägning med datum för din sista anställningsdag samt Namn, personnummer, datum, ort och underskrift.

 

Kommer mitt passerkort fungera som vanligt?

 

Ditt passerkort kommer bytas ut när du börjar på Scania. Glöm inte att lämna tillbaka ditt passerkort som du haft under tiden du varit anställd på Randstad. Passerkort lämnas tillbaka i samband med att du får ett nytt av Scania.

 

Varför kan jag inte handla mat på mitt passerkort?

 

Din möjlighet att handla mat på ditt kort upphör 2 veckor innan din anställning på Randstad tar slut. Du har fortfarande samma rabatt mot uppvisande av ditt passerkort men du betalar i kassan. Tidigare inhandlat belopp regleras mot din slutlön.

 

Vad händer om jag tagit förskottssemester?

 

Om du har tagit förskottssemester kommer denna semesterskuld regleras på din slutlön.

 

Vad händer om jag har intjänad semester kvar på Randstad?

 

Om du har Intjänad semesterdagar kvar på Randstad regleras detta på din slutlön.

 

Vad händer om jag har tagit ett löneförskott i samband med Scanias stängningsperiod?

 

Om du har tagit ett löneförskott regleras detta på din slutlön.

 

Vad händer med mitt medlemskap i IF Metall? När du har varit anställd på Randstad har du betalt ditt medlemskap genom ett inbetalningskort alternativt via autogiro. När du blir anställd utav Scania kommer avgiften för ditt medlemskap att dras på din lön. Viktigt att du meddelar IF Metall att du kommer börja en anställning på Scania så att de kan flytta ditt medlemskap från IF Metall avd. 15 till Scanias Verkstadsklubb.

Verkstadsklubben hälsar alla medlemmar välkomna tillbaka! 

Monday, August 24, 2015 8:49:00 AM Categories: Övrigt

Verkstadsklubben hälsar alla medlemmar välkomna tillbaka till arbetet efter semestern. Vi hoppas att ni alla haft en skön ledighet med lite sol och bad tillsammans med era vänner och familj.

 

De flesta har nu kommit tillbaka efter semestern och produktionen är igång igen. Hösten 2015 kommer som de flesta andra höstar, att vara intensiv både för oss och för er. 

 

Vi på verkstadsklubben har förutom att dra igång vår dagliga verksamhet, bla. börjat inleda arbetet med kommande års verksamhetsplan och handlingsplaner för våra olika funktionsområden. Vi jobbar mer och mer mot mätbara mål och har en  tydlig bild vad vi vill uppnå med såväl rekrytering av nya medlemmar som ökad medlemsservice.

 

Information om vad som händer och sker är något vi det senaste året tagit fasta på, och vi är övertygade om att det finns ett intresse från er att veta hur vi driver era intressen och frågor på bästa sätt. 

 

Det känns positivt att det går bra för företaget och takterna pekar uppåt, så vi hoppas att ni kunnat ladda batterierna och vi ser fram mot en spännande höst!  

Nytt flexibilitetsavtal på plats!  

Monday, May 25, 2015 1:57:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Nu har vi tillslut nått en överenskommelse med företaget om hur många inhy­rda de maximalt får ha. Vi har även reglerat hur länge de kan vara inhyrda och hur övergången till en riktig anställning på Scania skall ske.

 

Maxgräns

 

Företaget får inte ha mer än 10% inhyrda på IF Metalls avtalsområde per ort, i Södertälje innebär detta ca 380 personer.

 

Det reviderade avtalet träder i kraft den 1 juni, men anpassningen till de nya villkoren görs successivt under återstoden av 2015 .Fr.o.m. 1 Januari 2016 gäller de nya villkoren. Det innebär att ca 400 personer kommer att bli erbjudna anställning under hösten i Södertälje.

 

Anställning

 

Ingen skall behöva vara inhyrd och ha en otrygg anställning längre än 24 månader.

I god tid innan denna tidsgräns är uppnådd så skall ett erbjudande om fast anställning på Scania ges till den inhyrde.

Det kommer att finnas tillfällen då företaget ej vill anställa en person av olika anledningar, för dessa av­vikelser har vi ordnade processer där vi kommer att vara med och företaget tvingas redogöra för skälen till varför de inte vill anställa vår medlem.

Varseltiden för att avsluta ett inhyrningsuppdrag skall vara minst 3 månader.

 

Likabehandling

 

Inhyrda ska behandlas på samma sätt som Sca­niapersonal med avseende på arbetsorganisation, introduktion samt enligt Scanias grundvärderingar. De ska ingå i normal rotation och alltså inte placeras fast på enklare och/eller tyngre arbetsuppgifter.

Vi har även kommit överens om processer och princi­per för hur en nedgång skall hanteras, enkla princi­per som exempelvis att de som varit inne längst är de som går sist.

 

Avtalets skrivningar om SFA och pensioner är inte hanterade i denna förhandling och är därmed helt oförändrade.

 

 Det har tagit tid!

 

Det har tagit över två år av förhandlingar att komma i mål med denna uppgörelse, förhandlingen startades i mars 2013. Den har sin grund i ett avtal som våra fackliga kamrater på VW tecknat med våra ägare, en riktlinje som har den inhyrdes trygghet och villkor i fokus. De har satt en lägstanivå för inhyrdas villkor inom koncernen.

 

Till en början så ville ledningen på Scania inte erkänna riktlinjens giltighet, inte för ens Volkswa­gens totala övertagande var ett faktum fick vi gehör för våra krav om att riktlinjen skulle införas.

 

När väl övertagandet var ett faktum och frågan om VW-avtalens giltighet var ur världen så valde vi att prioritera bonusfrågan och så fort vi var klara med den så återupptogs förhandlingarna.

 

Vi har anpassat riklinjen till våra förutsättningar och behov.

 

Vi har sett en helt annan sida av Scania den senaste tiden, en vilja att komma överens och respekt för våra krav och för oss som motpart!

Löneförhandlingarna 

Tuesday, March 31, 2015 12:15:00 PM Categories: Lön
 

Den 30 Mars träffade parterna en överenskommelse om årets löneökningar. Den innebär 2,3% i löneökning samt ett engångsbelopp på 1800:-. Det är alltid positivt när vi kan komma överens om lokala löneavtal, även om vi hade förhoppningar om att ta igen mer på jämförbara grupper.

 

Det centrala avtalet gav 1,9%. Genom de lokala förhandlingarna fick vi alltså ytterligare 0,4%.

Ökningen på 2,3% beräknas på den egna lönen. Även nivåerna i lönesystem och tillägg räknas upp med samma procentsats. De nya nivåerna börjar gälla 1 April.


Engångsbeloppet på 1800:- betalas ut på junilönen.

Sammantaget ser vi att vi tar ytterligare ett steg i rätt riktning mot att ta igen det vi tappat mot jämförbara grupper.

 

Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

Löneförhandlingarna har börjat 

Tuesday, March 3, 2015 2:24:00 PM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Från företagets sida innebär detta tydligen att man inte ens vill ställa upp för att möta den fackliga organisationen i regelrätta förhandlingar.


Vi har nu haft två sittningar.

 

På den första träffen förklarar företaget hur lite pengar de har till löneökningar och hur glada och tacksamma ni medlemmar ska vara över alla de förmåner ni har med att jobba här på Scania. Som exempel på förmåner nämner de det fria besöket på Gröna Lund som företaget ibland bekostar samt det faktum att vi har centralt kollektivavtal.


Nu är det ju så att kollektivavtal har ungefär 90 % av Sveriges samtliga arbetare så det kan vi nog inte se som någon extraordinär fördel gentemot andra företag. Och ett fritt inträde på ett nöjesfält har vi svårt att se som någon lönefråga överhuvudtaget.

Det företag som vi jämför oss med är förstås det där andra stora lastbilsföretaget här i Sverige. De har också kollektivavtal om det nu var någon som undrade.


Vad vi tycker är mer relevant är att de har betydligt högre löner än oss på Scania. Den skillnaden vill vi knapra ikapp på.
På dagens sittning, som alltså skulle vara den andra i förhandlingarna, dök företagets delegation inte ens upp. En av företagets representanter sprang in sent på mötet och frågade fackets förhandlare var resten av företagets delegation höll hus.

- Vi anser att det är ett tydligt tecken på respektlöshet mot er medlemmar att göra på det här sättet.

De som är utsedda förhandlare från koncernfacket är Mats Johansson från Luleå, Johan Järvklo från Södertälje och Mikael Johansson från Oskarshamn. Varje förhandling innebär med andra ord en hel del tid och resor för vår delegation. Då känns det extra respektlöst att företagets delegation inte ens prioriterar att dyka upp.

 

Tydligt är att företaget inte anser att ni medlemmar är värda schyssta löner. Era villkor är inte ens värda att diskutera i förhandlingar.

 

Fortsättning följer!


Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

Förbundet har inlett bonusförhandling för Randstadanställda 

Thursday, February 19, 2015 8:10:00 AM Categories: Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet

 

IF Metall vs Randstad i AD har inletts

 

– Det blev ingen förlikning vid de inledande muntliga förhandlingarna mellan oss och Randstad i Arbetsdomstolen i går, säger Anna Gustafsson, IF Metalls förhandlingsenhet.

 

I går inleddes de förberedande muntliga förhandlingarna mellan IF Metall och bemanningsföretaget Randstad. Målet handlar om att de drygt sexhundra bemanningsanställda, som är inhyrda från Randstad till Scania i Södertälje, inte fått någon bonus enligt avtal.
– Det är ren lönedumpning och därför har vi stämt företaget till Arbetsdomstolen. Motparten hävdar dock fortfarande att deras tolkning av bemanningsavtalet är den rätta och att deras anställda som är uthyrda till Scania i Södertälje därmed ska ha sämre ersättning via sin GFL*, säger Anna Gustafsson och fortsätter: 

– Bemanningsavtalet säger tydligt att man ska följa villkoren på företaget där de bemanningsanställda är inhyrda. Randstad dumpar villkoren helt enkelt, trots att de inhyrda bidrar till intäkterna på samma sätt som Scanias egen personal.
 
Om det inte nås någon förlikning kommer ytterligare en förberedande förhandling i Arbetsdomstolen att ske den 4 juni. Huvudförhandlingar blir den 29 och 30 september samt den 1 oktober.


– Sådant här tar alltid tid, det är ett omfattande material som ska gås igenom.

IF Metall kräver att medlemmarna på Randstad ska dela på drygt 7 miljoner kronor i utebliven bonus. Summan inkluderar ränta och skadestånd.*GFL = Genomsnittligt förtjänstläge (när bemanningsanställda är inhyrda på ett kundföretag ska deras lön beräknas utifrån genomsnittslönen på den arbetsplatsen).

Texten är hämtad från ifmetall.se, skribent: Anneli Lundberg

Nu erbjuds inhyrda anställning! 

Monday, February 16, 2015 10:08:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Totalt kommer ca 330 personer på Randstad få ett erbjudande om en fast anställning på Scania.

 

Siffran 330 kommer av ett beslut från företagets sida att lägga sig på totalt ca 15% inhyrning efter att dessa blivigt Scaniaanställda. 32 personer på bearbetniingsverkstäderna blir erbjudna anställning då de varit inhyrda över 2 år och anses inneha en värdefull kompetens.

Turordning

Samma princip om turordning som vid det förra tillfället kommer att gälla D.vs. inhyrningstid per PRU. De som varit inhyrda längst på varje PRU är de som får erbjudandet.

 

Process

Vi har fått signaler om att informationen till de som erbjuds anställning i vissa fall varit bristfällig.

Företaget kommer att se över vilken information som nått ut till de som fått erbjudandet om anställning. Vi är helt överens om att det måste vara tydligt hur processen ser ut och vad man tar ställning till.

 

Företaget jobbar på att skapa en ny process kring anställningserbjudandet, man vill slippa att göra detta med flera hundra personer samtidigt. De vill mera löpande erbjuda inhyrda anställning. Vi kommer att vara en del i framtagandet av denna process och bevakar så klart att den blir juste och rättvis.

 

Det är viktigt att det finns tydlighet kring vilka som erbjuds anställning så att det inte blir godtyckligt.

 

Har du frågor kring processen så ta kontakt med din lokala fackliga representant

 

 

NYHETSBLAD OM NYTT BONUSSYSTEM 

Tuesday, February 10, 2015 8:42:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Scaniaarbetarna får ett nytt bonussystem som kan ge upp till 54 000 kr på ett år jämfört med tidigare tak på 27 000 kr. Bolagets vinst avgör hur stor bonusen blir.

 

Igår måndag skrev parterna på avtalet om ett nytt bonussystem. För Scaniafackens räkning har Pertti Peltola, Stefan Leiding och Michael Gustafsson genomfört förhandlingarna.

 

Vi är väldigt nöjda med att kunna presentera ett system som ett normalår kommer att ge lika

mycket som taket var tidigare.

 

Därmed skrotas det nuvarande bonussystemet som var både komplicerat och har gett ett ojämnt utfall. I det gamla systemet var det bl.a. problem med att öka produktiviteten två år i rad. En av de stora fördelarna med det nya systemet är att det ger ett jämnare utfall. Dessutom är det nya systemet ett avtal mellan parterna, till skillnad från det tidigare ensidiga erbjudandet från arbetsgivarens sida.

 

Den gamla bonusen hade ett tak på 27 000 kr per år men snittutfallet har dock legat på ca 14 000kr per år. Nu är det företagets resultat som avgör storleken på bonusen. Parterna har i förhandlingen kommit fram till att utfallet vid en vinst på 6,5 miljarder (normalår) ska vara 27 000 konor per år. Alltså lika mycket som maxbeloppet i det gamla bonussystemet.

 

Om företagets resultat hamnar mellan 0 och 3 miljarder kronor på ett år betalas 6 750 kronor i bonus. Det är själva grundbeloppet, sedan ökar bonusen om företagets vinst ökar.

 

Så fungerar det nya bonussystemet

 

Det nya avtalet gäller fr.o.m. 1 Januari 2015

 

Scanias vinst har de senaste tio åren varit i snitt 6,5 miljarder. Parterna har i förhandlingen kommit fram till att utfallet vid en vinst på 6,5 miljarder ska vara 27 000 konor per år. Alltså lika mycket som maxbeloppet i det gamla bonussystemet.

 

Till höger i tabellen kan du se exempel på hur myck­et företagets

vinst kommer att generera i bonus per anställd med det nya avtalet.

 

Maxbeloppet är höjt från

27 000 kr till 54 000 kr

 

Parterna kommer att se över nivåerna på bonusen vart femte år.

 

Om dagens bonussystem hade gällt under re­kordåren 2010 och 2011 skulle en Scaniaanställd fått 38 000 kronor för vart och ett av åren. Med det gamla systemet fick vi i snitt 16 200 kronor.

 

Med det här systemet så får vi en betydligt större del av den vinst som våra medlemmar genererar.

  • För den som varit närvarande 30 procent av tiden delas en halv bonus ut, för att få full bonus krävs 60 procents närvaro.
  • Föräldralediga får full bonus även om man är hemma med barn under hela året.
  • För att få bonus krävs en anställning vid årets utgång.

 

 

 

Pengarna kommer att förvaltas i den stiftelse som förvaltade det gamla bonussystemet, med samma regelverk som tidigare.

 

Vill du veta mer om regelverket kring stiftelsen se www.scaniafacken.com

 

Information om nytt Bonussystem 

Monday, February 9, 2015 3:32:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Övrigt

De fackliga organisationerna (SKS) tillsammans med företaget kommer under morgondagen gå ut med information om det nya bonusavtalet.   

 

mvh Verkstadsklubben

Page 7 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt