Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Löneförhandlingarna 

Tuesday, March 31, 2015 12:15:00 PM Categories: Lön
 

Den 30 Mars träffade parterna en överenskommelse om årets löneökningar. Den innebär 2,3% i löneökning samt ett engångsbelopp på 1800:-. Det är alltid positivt när vi kan komma överens om lokala löneavtal, även om vi hade förhoppningar om att ta igen mer på jämförbara grupper.

 

Det centrala avtalet gav 1,9%. Genom de lokala förhandlingarna fick vi alltså ytterligare 0,4%.

Ökningen på 2,3% beräknas på den egna lönen. Även nivåerna i lönesystem och tillägg räknas upp med samma procentsats. De nya nivåerna börjar gälla 1 April.


Engångsbeloppet på 1800:- betalas ut på junilönen.

Sammantaget ser vi att vi tar ytterligare ett steg i rätt riktning mot att ta igen det vi tappat mot jämförbara grupper.

 

Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

Löneförhandlingarna har börjat 

Tuesday, March 3, 2015 2:24:00 PM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Från företagets sida innebär detta tydligen att man inte ens vill ställa upp för att möta den fackliga organisationen i regelrätta förhandlingar.


Vi har nu haft två sittningar.

 

På den första träffen förklarar företaget hur lite pengar de har till löneökningar och hur glada och tacksamma ni medlemmar ska vara över alla de förmåner ni har med att jobba här på Scania. Som exempel på förmåner nämner de det fria besöket på Gröna Lund som företaget ibland bekostar samt det faktum att vi har centralt kollektivavtal.


Nu är det ju så att kollektivavtal har ungefär 90 % av Sveriges samtliga arbetare så det kan vi nog inte se som någon extraordinär fördel gentemot andra företag. Och ett fritt inträde på ett nöjesfält har vi svårt att se som någon lönefråga överhuvudtaget.

Det företag som vi jämför oss med är förstås det där andra stora lastbilsföretaget här i Sverige. De har också kollektivavtal om det nu var någon som undrade.


Vad vi tycker är mer relevant är att de har betydligt högre löner än oss på Scania. Den skillnaden vill vi knapra ikapp på.
På dagens sittning, som alltså skulle vara den andra i förhandlingarna, dök företagets delegation inte ens upp. En av företagets representanter sprang in sent på mötet och frågade fackets förhandlare var resten av företagets delegation höll hus.

- Vi anser att det är ett tydligt tecken på respektlöshet mot er medlemmar att göra på det här sättet.

De som är utsedda förhandlare från koncernfacket är Mats Johansson från Luleå, Johan Järvklo från Södertälje och Mikael Johansson från Oskarshamn. Varje förhandling innebär med andra ord en hel del tid och resor för vår delegation. Då känns det extra respektlöst att företagets delegation inte ens prioriterar att dyka upp.

 

Tydligt är att företaget inte anser att ni medlemmar är värda schyssta löner. Era villkor är inte ens värda att diskutera i förhandlingar.

 

Fortsättning följer!


Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige

Förbundet har inlett bonusförhandling för Randstadanställda 

Thursday, February 19, 2015 8:10:00 AM Categories: Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet

 

IF Metall vs Randstad i AD har inletts

 

– Det blev ingen förlikning vid de inledande muntliga förhandlingarna mellan oss och Randstad i Arbetsdomstolen i går, säger Anna Gustafsson, IF Metalls förhandlingsenhet.

 

I går inleddes de förberedande muntliga förhandlingarna mellan IF Metall och bemanningsföretaget Randstad. Målet handlar om att de drygt sexhundra bemanningsanställda, som är inhyrda från Randstad till Scania i Södertälje, inte fått någon bonus enligt avtal.
– Det är ren lönedumpning och därför har vi stämt företaget till Arbetsdomstolen. Motparten hävdar dock fortfarande att deras tolkning av bemanningsavtalet är den rätta och att deras anställda som är uthyrda till Scania i Södertälje därmed ska ha sämre ersättning via sin GFL*, säger Anna Gustafsson och fortsätter: 

– Bemanningsavtalet säger tydligt att man ska följa villkoren på företaget där de bemanningsanställda är inhyrda. Randstad dumpar villkoren helt enkelt, trots att de inhyrda bidrar till intäkterna på samma sätt som Scanias egen personal.
 
Om det inte nås någon förlikning kommer ytterligare en förberedande förhandling i Arbetsdomstolen att ske den 4 juni. Huvudförhandlingar blir den 29 och 30 september samt den 1 oktober.


– Sådant här tar alltid tid, det är ett omfattande material som ska gås igenom.

IF Metall kräver att medlemmarna på Randstad ska dela på drygt 7 miljoner kronor i utebliven bonus. Summan inkluderar ränta och skadestånd.*GFL = Genomsnittligt förtjänstläge (när bemanningsanställda är inhyrda på ett kundföretag ska deras lön beräknas utifrån genomsnittslönen på den arbetsplatsen).

Texten är hämtad från ifmetall.se, skribent: Anneli Lundberg

Nu erbjuds inhyrda anställning! 

Monday, February 16, 2015 10:08:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Totalt kommer ca 330 personer på Randstad få ett erbjudande om en fast anställning på Scania.

 

Siffran 330 kommer av ett beslut från företagets sida att lägga sig på totalt ca 15% inhyrning efter att dessa blivigt Scaniaanställda. 32 personer på bearbetniingsverkstäderna blir erbjudna anställning då de varit inhyrda över 2 år och anses inneha en värdefull kompetens.

Turordning

Samma princip om turordning som vid det förra tillfället kommer att gälla D.vs. inhyrningstid per PRU. De som varit inhyrda längst på varje PRU är de som får erbjudandet.

 

Process

Vi har fått signaler om att informationen till de som erbjuds anställning i vissa fall varit bristfällig.

Företaget kommer att se över vilken information som nått ut till de som fått erbjudandet om anställning. Vi är helt överens om att det måste vara tydligt hur processen ser ut och vad man tar ställning till.

 

Företaget jobbar på att skapa en ny process kring anställningserbjudandet, man vill slippa att göra detta med flera hundra personer samtidigt. De vill mera löpande erbjuda inhyrda anställning. Vi kommer att vara en del i framtagandet av denna process och bevakar så klart att den blir juste och rättvis.

 

Det är viktigt att det finns tydlighet kring vilka som erbjuds anställning så att det inte blir godtyckligt.

 

Har du frågor kring processen så ta kontakt med din lokala fackliga representant

 

 

NYHETSBLAD OM NYTT BONUSSYSTEM 

Tuesday, February 10, 2015 8:42:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Scaniaarbetarna får ett nytt bonussystem som kan ge upp till 54 000 kr på ett år jämfört med tidigare tak på 27 000 kr. Bolagets vinst avgör hur stor bonusen blir.

 

Igår måndag skrev parterna på avtalet om ett nytt bonussystem. För Scaniafackens räkning har Pertti Peltola, Stefan Leiding och Michael Gustafsson genomfört förhandlingarna.

 

Vi är väldigt nöjda med att kunna presentera ett system som ett normalår kommer att ge lika

mycket som taket var tidigare.

 

Därmed skrotas det nuvarande bonussystemet som var både komplicerat och har gett ett ojämnt utfall. I det gamla systemet var det bl.a. problem med att öka produktiviteten två år i rad. En av de stora fördelarna med det nya systemet är att det ger ett jämnare utfall. Dessutom är det nya systemet ett avtal mellan parterna, till skillnad från det tidigare ensidiga erbjudandet från arbetsgivarens sida.

 

Den gamla bonusen hade ett tak på 27 000 kr per år men snittutfallet har dock legat på ca 14 000kr per år. Nu är det företagets resultat som avgör storleken på bonusen. Parterna har i förhandlingen kommit fram till att utfallet vid en vinst på 6,5 miljarder (normalår) ska vara 27 000 konor per år. Alltså lika mycket som maxbeloppet i det gamla bonussystemet.

 

Om företagets resultat hamnar mellan 0 och 3 miljarder kronor på ett år betalas 6 750 kronor i bonus. Det är själva grundbeloppet, sedan ökar bonusen om företagets vinst ökar.

 

Så fungerar det nya bonussystemet

 

Det nya avtalet gäller fr.o.m. 1 Januari 2015

 

Scanias vinst har de senaste tio åren varit i snitt 6,5 miljarder. Parterna har i förhandlingen kommit fram till att utfallet vid en vinst på 6,5 miljarder ska vara 27 000 konor per år. Alltså lika mycket som maxbeloppet i det gamla bonussystemet.

 

Till höger i tabellen kan du se exempel på hur myck­et företagets

vinst kommer att generera i bonus per anställd med det nya avtalet.

 

Maxbeloppet är höjt från

27 000 kr till 54 000 kr

 

Parterna kommer att se över nivåerna på bonusen vart femte år.

 

Om dagens bonussystem hade gällt under re­kordåren 2010 och 2011 skulle en Scaniaanställd fått 38 000 kronor för vart och ett av åren. Med det gamla systemet fick vi i snitt 16 200 kronor.

 

Med det här systemet så får vi en betydligt större del av den vinst som våra medlemmar genererar.

  • För den som varit närvarande 30 procent av tiden delas en halv bonus ut, för att få full bonus krävs 60 procents närvaro.
  • Föräldralediga får full bonus även om man är hemma med barn under hela året.
  • För att få bonus krävs en anställning vid årets utgång.

 

 

 

Pengarna kommer att förvaltas i den stiftelse som förvaltade det gamla bonussystemet, med samma regelverk som tidigare.

 

Vill du veta mer om regelverket kring stiftelsen se www.scaniafacken.com

 

Information om nytt Bonussystem 

Monday, February 9, 2015 3:32:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Övrigt

De fackliga organisationerna (SKS) tillsammans med företaget kommer under morgondagen gå ut med information om det nya bonusavtalet.   

 

mvh Verkstadsklubben

Verkstadsklubbens årsmöte den 17 Februari kl:14.00 

Monday, February 2, 2015 9:24:00 AM Categories: Möte

 

 

Verkstadsklubben bjuder den 17 Februari kl:14.00 till årsmöte i Marcus Wallenberghallens hörsal. På mötet kommer vi att gå igenom sedvanliga möteshandlingar. Val kommer även att hållas till de positioner som anges här nedan. Vi kommer att gå igenom handlingsplanerna för 2015, dvs. vad de olika funktionsområdena skall arbeta med under kommande året.

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet. Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

Valberedningens förslag till årsmötet att ta beslut om

 

4st Ordinarie styrelseledamöter:

för en period av 2år.

 

Michael Gustafsson

Susanne Santander

Malena Danell

Emilianos Chatzimichail

 

Kassör:

för en period av 2år.

 

Riitta Tucinska

 

5st Ersättare:

för en period av 1år.

 

Leena Bergfors

Rudi Glasfors

Erik Eklund

Dana Stanica

Johan Nilsson

 

Revisor:

för en period av 2år

 

Mats Johansson

 

2st Revisorsersättare:

för en period av 1år

 

Roger Björk

David Shokrollahi

 

Valberedningen har bestått av:

 

Trpe Kuzmanovski

Carl Doland

Peter Shestopalov

Musa Bedanho

Mikael Bergh

Marie Larsson

Hans Cronlund

Studiekatalog 2015 

Friday, December 19, 2014 9:52:00 AM Categories: Utbildning

 

Första året med nya studiesystemet avklaratUnder 2014 har vi jobbat med det nya studiesystemet. Den största skillnaden är den nya grundutbildningen för förtroendevalda AGERA.


Efter en något trevande start och svårt med rekryteringarna till denna utbildning, så släppte det.
Samtliga AGERA har genomförts och vi har till och med kört en extra utbildning tack vare att antalet anmälningar var fler än antalet tillgängliga platser.


Utbildningen har fått väldigt positiv respons av deltagarna.

 

I stort sett alla utbildningar har genomförts som planerat.

 

Vi har jobbat aktivt med att rekrytera nya handledare och kan nu hälsa 5 nya handledare välkomna.

 

Vi kommer precis som tidigare bedriva våra utbildningar i avdelningens kurslokal samt på ABF Södertälje-Nykvarn.
Nytt för i år är att vi även placerat en medlemsutbildning i Märsta.

 

Utbildningar för Förtroendevalda är koncentrerade till avdelningen kurslokal, men både AGERA och Lagar i arbetslivet genomförs även på ABF i Södertälje.

 

Det är bara att anmäla sig till det tillfället och den kurslokalen som ni tycker passar er bäst.

 

Studiekommittén fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för att kunna ge bästa möjliga utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.

 

Vi ses i studielokalerna!

 

Välkomna önskar studiekommittén i IF Metall Stockholms län!

 

Studiekatalogen för 2015 finns under Studiefliken!

Medlemsmöte i MW-hallen den 15 December 

Tuesday, December 2, 2014 8:49:00 AM Categories: Möte

Den 15 December kl: 14.00 hålls ett medlemsmöte i Marcus Wallenberghallen (vid Scania-sjön).

 

 På agendan har vi bland annat följande punkter:

 

- Förslag till verksamhetsplan för 2015

- Avslut av nomineringstid till klubbens årsmöte

- Information om pågående förhandlingar gällande bonus samt flexibilitetsavtal

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet. Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

VW-facken upprepar kravet på lastbilsbolag  

Thursday, November 6, 2014 7:27:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 Scaniafacket är för att Volkswagens lastbilstillverkning samlas i ett nytt bolag.

 

– Ett sätt att stärka vårt inflytande, säger Johan Järvklo.

 

– Kravet på ett koncernbolag har drivits av både oss och IG Metall i Tyskland.

 

Dagens Industri återger en intervju med Bernd Osterloh från det tyska Volkswagen-facket. Till nyhetsbyrån DPA sa Osterloh att facken vill att ett nytt koncernbolag ska bildas för Scania, MAN och Volkwagens kommersiella fordon.

Volkswagen har ännu inte fattat något beslut.

 

En anonym källa säger till DI att Osterlohs uttalanden "är en stark signal om att förändringar stundar inom Volkswagens lastbilsverksamhet".

 

– Det här är inget nytt och inte alls konstigt, säger Johan Järvklo.

 

– Vad Bernt Osterloh ger uttryck för i intervjun med DPA är att Volkswagen ska förverkliga de krav som vi har ställt på ett gemensamt koncernbolag. Det är bland annat i styrelsen för det bolaget som vi erbjuds ett oerhört värdefullt inflytande.

 

Hälften av bolagets styrelseplatser viks åt facket, varav två till Scaniafacket.

 

Du håller inte med om bilden av en hårdare styrning från Tyskland?

 

– Nej, med ett gemensamt bolag får vi möjlighet att vara med och påverka besluten i ett mycket tidigare skede.

Avtalet mellan Scaniafacken och Volkswagen innebär bland annat att företaget måste ha fackets tillåtelse att exempelvis flytta produktion eller forskning och utveckling till andra bolag inom koncernen.

 

Skribent: Harald Gatu Dagens Arbete

 

länk: http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=vw_facken_upprepar_kravet_pa_lastbilsbolag_1413289457335

Page 7 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt