Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Här kommer det senaste i den lokala lönerörelsen! 

Friday, May 13, 2016 11:02:00 AM Categories: Lön

Lokala lönerörelsen är igång! 

Monday, May 2, 2016 10:17:00 AM Categories: Lön

Här kommer den första informationen i en serie om den lokala lönerörelsen på Scania!

 

 

Bara förbättringar i nya Teknikavtalet 

Wednesday, April 6, 2016 10:07:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

 

Det nya Teknikavtalet innehåller inga försämringar, bara förbättringar.
– Förutom bra reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen lyckades vi dessutom förtydliga avtalets skrivning om lönesystem. Det känns otroligt bra, säger Christian Teiffel, avtalsansvarig för Teknikavtalet IF Metall.

Teknikavtalet som parterna preliminärt* kom överens om den 31 mars innehåller flera förbättringar.
– Vi har inte sålt bort något inflytande. Med ett avtalsvärde på 2,2 procent får medlemmarna både en schyst reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen. Avtalet, som är ettårigt, innehåller även förbättringar kring arbetsmiljö och jämställdhet, säger Christian Teiffel.

Starkare skrivning 
I Teknikavtalet lyckades IF Metall dessutom nå fram till en betydligt starkare skrivning om lönesystem än vad som tidigare fanns. Och det behövdes. Tidigare har förbundet nämligen upplevt att rådgivningen från Teknikarbetsgivarna till företagen svajat i frågan kring lokala lönesystem, berättar han:
– Våra förtroendevalda har känt att arbetsgivarna inte förstått att avtalet faktiskt uppmuntrar till lokala lönesystem. Men nu är det problemet löst, med nya kommentarstexter.

Betyder det att det äntligen finns en samsyn?
– Ja, vi är överens med motparten om vikten av att arbeta fram lokala lönesystem. I kommentarstexten framgår det tydligt att de lokala parterna har en skyldighet att försöka träffa en överenskommelse om lönesystem och det kommer att underlätta för klubbarna.

– Vi har också förtydligat kommentaren till löneprincipen, att vid användandet av bedömningsfaktorer måste det finnas en skala eller gradering som är lättbegriplig och väl definierad, säger han.

Utan oskäligt dröjsmål
Förutom en ny, skarpare, skrivning om lönesystem finns tydligen även en kongressmotion med i avtalstexten?
– Det stämmer. Det var på kongressen 2014 som en medlem lyfte problemet med att uppsagda, särskilt på mindre företag, ofta måste vänta orimligt länge på att få sitt arbetsgivarintyg. Och det skapar problem för den enskilde, eftersom det bland annat fördröjer utbetalningen från a-kassan.

– Men nu är även det problemet förhoppningsvis löst. Frågan om arbetsgivarintyg är redan lagreglerad, men nu vi har fått in en skrivning i avtalet som säger att arbetsgivaren utan oskäligt dröjsmål ska lämna intyg, säger Christian Teiffel.

* Avtalsuppgörelserna den 31/3 är preliminära. Den 13 april tar IF Metalls avtalsråd ställning till uppgörelsen och beslutar då att antingen rekommendera förbundsstyrelsen att godkänna eller att förkasta den. Därefter tas beslut i förbundsstyrelsen.

Avtal som berörs är: Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet, Tekoavtalet, Gemensamma metallavtalet, I-avtalet (fd Allokem) samt avtalen för Återvinningsindustri och Kemiska fabriker.

Uppdaterad 2016-04-04 Skribent: Anneli Lundberg

Avtalsrörelse 2016 

Tuesday, March 29, 2016 12:00:00 PM

Världens bästa industriarbetare värda mer

Industrins arbetsgivare lämnade i går (28/3) ett avtalsbud som Facken inom industrin nu avböjer.
– Vi avvisar kraftfullt arbetsgivarnas bud. Vi har världens bästa industriarbetare, som är djupt delaktiga i den ständiga utvecklingen av företagen. Självklart ska de ha en del av framgångarna, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande och även ordförande i Facken inom industrin.


Facken inom industrin har fått arbetsgivarna att backa från sina värsta krav på avtalsförsämringar. Dessutom har arbetsgivarna svängt 180 grader i sin syn på avtalsperiodens längd. Men det räcker inte, menar Anders Ferbe:
– Nej, deras förslag på löneökning är för lågt i förhållande till den längre avtalsperiod de vill ha.

– För oss är industrin oerhört viktig, men det är industriarbetarna också. Vi tänker därför fortsätta att försöka övertyga våra motparter om att löntagarna, som arbetar ihop till industrins överskott, är förtjänta av rimliga och balanserade lönelyft. Vårt krav är helt enkelt en rimlig och rättvis fördelning av frukterna, säger han.

Dessutom är Facken inom industrins ambition att teckna ett avtal som kan "sätta märket", det vill säga lönenormera, på svensk arbetsmarknad.
– Det är jätteviktigt. Inte minst för de som har ett tuffare förhandlingsläge, exempelvis de som jobbar i kvinnodominerade sektorer med redan låga löner, säger Anders Ferbe.

Uppdaterad 2016-03-29 Skribent: Anneli Lundberg

Gemensam översyn av samarbetsformer 

Monday, March 21, 2016 3:35:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Företaget och de fackliga organisationerna gör just nu tillsammans en översyn av formerna för medbestämmande när det gäller Scanias beslutsprocess och mötesstruktur, liksom även gemensam kommunikation. Översynen görs för att anpassa samarbetsformerna till de avtal om medbestämmande som gäller inom Volkswagenkoncernen.

Parterna har enats om följande generella principer för samarbetet:

  • Facken ska involveras tidigt i beslutsprocessen, så att deras synpunkter kan integreras i processen
  • Samarbetet ska bygga på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, vara pragmatiskt och fokusera på problemlösning
  • Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för Scania. Utgångspunkten är att företagsledning och fack är jämbördiga parter med delat ansvar för gemensamt fattade beslut.
  • Kommunikation kring beslut ska, där det är möjligt, ske gemensamt

Ni kan läsa texten i sin helhet i länken nedan!

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService%3Dinline/cm/pub/showdoc.p?docid=49&showchannelitemid=1918103&showchannelid=51

 

Verkstadsklubben representerar på årsmöte! 

Monday, March 21, 2016 7:11:00 AM Categories: Möte

Verkstadsklubben var som vanligt väl representerade när det drog ihop sig till årsmöte för avdelning 15 Stockholms län! Mötet låg denna gång "under arbetstid" dvs. mellan kl:14.30-16.00 för att kunna locka fler deltagare vilket märktes.


Eftersom det fanns en hel del viktiga val att utföra är det självklart att vi som storklubb i avdelningen kommer rustade. Enligt stadgarna så får varje klubb en röstberättigad representant per 50:e medlem. Det betyder att vi som största klubb i avdelningen sitter på många mandat när de viktiga valen och besluten skall tas. Vår styrka i storlek betyder att vi kan få inflytade och kunna driva er Scaniaanställda medlemmars intressen på bästa sätt.

 

 

Valen som gjordes gällde poster i avdelningens styrelse, där våra representanter från Scania ser ut som följer:

 

- Stefan Leiding valdes till Avdelningsordförande för en tid av 2 år

- Emilianos Chatzimchail till Ordinarie Ledamot för en tid av 2 år

- Susanne Santander till Suppleant för en tid av 1 år

 

Vi har även representation på viktiga uppdrag som revisorer, valberedning osv. För att inte tala om vår delaktighet i de olika funktionsgrupperna och kommitteerna på avdelninge.  

 

Efter mötets sedvanliga punkter såsom val, verksamhetsberättelser och liknande gästades mötet av vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som pratade om läget på Svensk arbetsmarknad. En mycket intressant föreläsning där det också fanns chans för oss att ställa frågor ur en Scaniaarbetares perspektiv. Ylvas slutsats kan summeras med att det går bra nu men att det finns stora utmaningar gällande utbildning och integration.

 

Har du frågor gällande Verkstadsklubbens verksamheter i avdelningen är du mer än välkommen att fråga oss!

Avtalsrörelsen 2016 

Wednesday, February 10, 2016 1:03:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

 

Klicka här för att se tidsaxeln förstorad!

 

 

Vi kommer att dela ut folder nr2 på era gruppområden där du kan läsa mer om IF Metalls avtalskrav. Har du inte fått eller sett den eller den första ännu så prata med din lokala fackliga organisation, eller klicka på foldrarna nedan

 

  

 

 

 

Verkstadsklubbens årsmöte den 16:e Februari 

Wednesday, February 3, 2016 8:01:00 AM Categories: Möte

 

 

Den 16 februari, kl 14.00 hålls verkstadsklubbens årsmöte i byggnad 260 (Sverigehuset).

 

På mötet kommer vi att gå igenom sedvanliga möteshandlingar vilket bland annat innebär att val kommer att hållas till de positioner som anges här nedan. Vi kommer även att gå igenom handlingsplanerna för 2016, dvs. vad de olika funktionsområdena skall arbeta med under kommande år.

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet.

 

Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time.

 

Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

Valberedningens förslag till Verkstadsklubbens styrelse-2016-2017 

Friday, January 29, 2016 7:59:00 AM Categories: Övrigt

 

 

Ordförande 2år                                Johan Järvklo

 

5 ledamöter 2år                               Bo Luthin                                                            

                                                         Stefan Leiding

                                                         Erik Eklund

 

5 ersättare 1år                                Leena Bergfors

                                                         Rudi Glasfors

                                                         Mats Johansson

                                                         Anneli Andersson

                                                         Johan Nilsson   

                               

Övriga förtroendeuppdrag verkstadsklubben

 

Revisor 2år                                         Roger Björk

                               

Revisor Fyllnadsval 1år                      Carl Doland

 

2 Revisorer ersättare 1år                   Vakant 

                                                             Vakant

 

Fanbärare 1år                                     Vakant

 

Fanbärare, ersättare 1år                    Vakant

 

 

Valberedningen Scania verkstadsklubb:

 

Trpe Kuzmanovski –Sammankallande

Calle Doland  Ledamot

Marie Larsson- Ledamot

Musa Bedanho - Ledamot

Petri Jokimäki - Ledamot

Thomas Bladt – Ledamot

Shestopalov Peter- Ledamot     

Helene  Olofsson- Ledamot     

Bonus på 28 052 kronor till Scanias anställda i Sverige 

Wednesday, January 27, 2016 3:47:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Scanias nettovinst under räkenskapsåret 2015 blev drygt 6,7 miljarder kronor. Enligt det nya avtal som gäller för Scania Resultatbonus är utfallet direkt kopplat till bolagets nettovinst. Det innebär att Scanias anställda i Sverige får 28 052 kronor i bonus för 2015. Precis som tidigare placeras bonusen i Resultatbonusstiftelsen (SRB).

 

Bonusutfallet på 28 052 kronor är högre än det tidigare systemet, som i snitt givit cirka 15 000 kronor per år.

 

”Det höga utfallet för SRB 2015 speglar Scanias resultat. Vi har idag ett bonussystem som baseras på hur det går för Scanias ekonomiskt, vilket känns bra”, säger Scanias personaldirektör Kent Conradson.

 

”Vi anser att det nya avtalet ger oss en rimlig del av de vinster vi är med och skapar”, framhåller Scanias fackliga organisationer i en gemensam kommentar.

 

För att få del av en hel bonusandel gäller att medarbetare under 2015 haft över 60 procents närvarotid under året, medan de som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet.

 

I det resultatbonussystem som gällde till och med 2014 kunde det högsta utfallet bli 27 000 kronor, vilket enligt beräkningsgrunden för det nya avtalet motsvarar en nettovinst för Scania på 6,5 miljarder kronor.

 

I det nya bonussystemet utbetalas maxbeloppet 54 000 kronor de år då Scanias nettovinst uppgår till 13 miljarder kronor. Samtidigt finns en miniminivå på 6 750 kr, som gäller om Scanias nettovinst blir lägre än 3 miljarder kronor.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2015 års SRB kan tas ut år 2020.

 

Medarbetare vid produktionsenheter utanför Sverige samt marknads- och finansbolag har andra rörliga ersättningssystem.

 

Den aktieutdelning på 9,6 miljarder kronor som beslutades av Scanias styrelse i december 2015 har ingen påverkan på Scanias nettoresultat

Page 5 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt