Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Fackets hjälp vid rehabilitering 

Monday, January 25, 2010 10:58:42 AM Categories: Agera! Tips & Råd

Du som av någon anledning genomgår en rehabiliteringsutredning har god anledning att ta med en facklig representant med till dina rehabiliteringsmöten.

 

De flesta som genomgår en rehabiliteringskedja gör det för första gången. Då är det inte alltid så lätt att veta vad som förväntas av en, vad man har för skyldigheter, vad arbetsgivaren har för skyldigheter, eller om rehabiliteringen över huvudtaget drivs på det sätt som det är tänkt. Se därför alltid till att ha med en facklig representant på dessa möten.

Du kanske tycker att du klarar dig själv utan fackets hjälp och/eller tar hjälp först när det uppstår problem som du inte kan hantera? – Tänk då på att i och med den nya regeringens förändringar av regelverket kring sjukskrivningar måste rehabiliteringsarbetet ske mycket effektivt. Tar det för lång tid riskerar den sjukskrivne att bli utförsäkrad. Dessutom är det är svårt för en facklig förtroendevald som inte varit med från början att förstå alla detaljer kring vad som hänt och att komma in och ha åsikter om hur rehabiliteringen skall bedrivas när den till stor del redan är genomförd. Ställ därför kravet från början, redan vid rehabiliteringsutredningen att du skall ha en facklig representant med. Det har du rätt till!

Övertid på fredagen? 

Monday, January 25, 2010 10:57:03 AM Categories: Arbetstid

Det råder en viss förvirring ute i verkstäderna angående tillämpningen av det nya avtalet om 4-dagarsvecka. Bland annat har det på flera håll planerats att arbeta övertid på fredagen – vilket på dessa ställen varit den dag som personalen enligt det nya avtalet skulle ha varit ledig.  

 

Det finns två viktiga anmärkningar att göra här: för det första så finns det inte någon möjlighet att få ut övertidsersättning för arbete på den tid som vi enligt avtalet om 4-dagarsvecka skall vara ledig. Den enda ”extra” ersättning som man kan få för att arbeta under fredagen är att vi får tillbaka den arbetstidsförkortning som skulle ha använts för att betala för den dagens ledighet.

 

För det andra finns det enligt avtalet endast två möjligheter att över huvudtaget arbeta på fredagen under kvartal ett. Antingen har man i verksamheten ”saxat” ut den lediga dagen. Man får då sin lediga dag varje vecka, men den veckodagen som ledigheten förläggs till varierar. Det andra alternativet är att man undantagits av förhandlingsrådet. Din produktionsledare kan alltså inte själv fatta det beslutet. Är man undantagen skall detta dessutom på förhand ha meddelats verkstadsklubben. Vid oklarheter, tala med ditt kontaktombud.

Kontaktombudens roll 

Monday, January 25, 2010 10:55:19 AM Categories: Agera! Tips & Råd

Kontaktombuden är fackets representanter ute i verksamheten, men vad innebär egentligen uppdraget och vad kan de hjälpa mig som medlem med?

 

Kontaktombuden har en mycket viktig roll i det fackliga arbetet. De utgör i grunden en länk mellan verkstadsklubben och medlemmarna. Deras uppgift är att representera de medlemmar som valt dem. Dessa personer skall framföra medlemmarnas åsikter i allehanda frågor som rör arbetsplatsen till verkstadsklubben. Kontaktombuden hjälper den lokala fackliga organisationen att förstå vad medlemmarna upplever ute i verkstäderna och kan prioritera det fackliga arbetet därefter.

Kontaktombuden skall även vara en säker källa till information som inte är baserad på rykten och spekulationer. Vet inte kontaktombudet svaret på din fråga, så har de en lagstadgad rätt att ta tid från sitt ordinarie arbete för att ta reda på det (så länge det rör arbetsrätten).

Utöver dessa viktiga uppgifter, bistår de verkstadsklubben i de förhandlingar som drivs mot arbetsgivaren. Kontaktombuden skall även hjälpa dig med att se till att du har rätt lön. Vill du ha en genomgång av din lön eller har någon annan fråga, eller åsikt som rör facket, prata med ditt kontaktombud. De finns där för din skull.

 

Om det är så att ni inte har något kontaktombud på er avdelning, ta en diskussion med dina arbetskamrater om det är någon som ni har ett stort förtroende för och som kan vara en lämplig kandidat. Ni får sedan gärna tipsa din lokala fackliga organisation om den personen.

Verkstadsklubbens årsmöte 

Monday, January 25, 2010 10:54:22 AM Categories: Agera! Möte

Den 9:e februari är det dags för årsmöte för Scania verkstadsklubb Södertälje. Mötet kommer att hållas kl 16:30 på Amicas restaurang Sydkringlan. På mötet kommer vi bland annat att hålla val för de positioner i verkstadsklubbens styrelse som finns listade här nedan. På denna lista kan ni även se valberedningens förslag samt de övernomineringar som finns till styrelsen. Det är viktigt att du deltar, detta är din chans att välja vem som skall representera dig i verkstadsklubbens styrelse.

För de som närvarar kommer ersättning att utbetalas i enighet med utvecklingsavtalet.

 

Position

Valberedningens förslag

Övriga nominerade

Ordförande

Johan Järvklo

 

Fyllnadsval 1 år

(för Åsa Ehn Nygren)

Mats Tholin

Johan Rocklind

Ordinarie 2 år (3 st)

Stefan Leiding

Tommy Bäcklund

Riitta Tucinska

Mikael Larsson

Suppleanter 1 år (5 st)

Stefan Carlqvist

Bo Luthin

Emilianos Chatszimichail

Johan Rocklind

Niklas Säfström

Mats Tholin, Jimmy Söderberg, Mikael Larsson

Revisor suppleanter 1 år

(2 st)

Marja Leena Mylly (Onniselkä)

Lars Hellstedt

 

 

Fanbärare 1 år

Lars Hellstedt

 

Ersättare till fanbärare 1 år

Stefan Carlqvist

 

Arbetstider med 4-dagarsvecka 

Thursday, December 17, 2009 9:05:57 AM Categories: Arbetstid

När vi tecknade det nu rådande krisavtalet i våras gjordes en del förändringar i arbetstiderna för vissa skiftformer. Detta gjorde man för att möjliggöra för alla att få 20 % kortare arbetstid. Efter nyår börjar det nya 4-dagarsavtalet att gälla, men dessa tidigare genomförda förändringar i arbetstiderna består. Det betyder bland annat att de som arbetar tvåskift fortsätter att arbeta något kortare dagar mellan måndag och torsdag. Det blir tack vare det en något mer rättvis fördelning av den lediga tiden, men det innebär även för dessa att dag före helgdag inte är kortare än de resterande arbetsdagarna i veckan.

Om du blir långtidssjukskriven eller tar föräldraledigt 

Thursday, December 17, 2009 9:03:09 AM Categories: Försäkringar Tips & Råd

Om du blir sjukskriven mer än 14 dagar eller tar föräldraledigt riskerar du att få en lägre ersättning än vad du har rätt till. Du har nämligen en högre lön än vad som framgår på ditt lönebesked i och med den löneökning som vi formellt sett fick redan den 1 november men som utbetalas retroaktivt först 2010. Glöm därför inte bort att anmäla årets lönehöjning på 717 kr per månad till försäkringskassan om du skulle bli sjuk eller tar föräldraledigt.

Om du är sjuk mer än 14 dagar skall du dessutom göra en anmälan till AFA försäkring gällande AGS avtalsgruppsjukförsäkring. Denna försäkring har du genom att du arbetar på en arbetsplats som tecknat kollektivavtal och den ger dig en ersättning på ytterligare ca 10 % av din lön under sjukperioden.

Vi har tack vare kollektivavtalet även en premiebefrielseförsäkring. Om du tar föräldraledigt, se till att anmäla dig till denna försäkring. Den gör att du tjänar in din avtalspension även när du är sjuk eller föräldraledig. För dig som är föräldraledig gäller den som längst under 13 månader den fram till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat det första skolåret. Den gäller dock inte vid vård av sjukt barn eller under de 10 pappadagarna som ges i samband med barnets födelse.

Är du sjukskriven längre än 14 dagar räcker det med att du anmäler dig till avtalsgruppsjukförsäkringen. I och med det har du även anmält dig till premiebefrielseförsäkringen.

Har du redan varit sjuk eller haft föräldraledigt behöver du inte vara orolig att du går miste om dessa ersättningar, du kan anmäla i detta efterskott. Blanketter finns hos din lokala försäkringsrådgivare eller på www.afa.se

Föräldralön 

Thursday, December 17, 2009 9:01:33 AM Categories: Försäkringar Tips & Råd

Du har vid föräldraledighet möjlighet att, utöver föräldrapenningen få ut ytterligare 10 % av din lön under din ledighet. Beroende på anställningstid har du rätt till föräldralön från företaget under en tid på maximalt en till fyra månader. Ett krav är att du varit anställd under minst ett års tid. Du har bara rätt att få ut ersättningen under en sammanhängande ledighetsperiod och den måste tas ut innan barnet är 18 månader. Om du vill veta mer kontakta ditt kontaktombud eller läs mer i kollektivavtalet § 8 Mom 4 (s47).

Medlemsutbildning 

Thursday, December 17, 2009 8:59:59 AM Categories: Utbildning

Det hålls en medlemsutbildning för tjejer den 8-10 februari. Är du en tjej som vill veta hur facket fungerar, vad facket kan hjälpa dig med, eller vad du kan hjälpa ditt fack med. Tveka inte att anmäla dig till denna kurs. Hör av dig till verkstadsklubbens studieorganisatör Johan Rocklind om du är intresserad. Anmälan skall vara inne senast 22 januari.

Dags för nomineringar till Klubbstyrelsen 

Thursday, December 17, 2009 8:50:40 AM Categories: Agera! Möte

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 8  Januari 2010 behöver vi ha era förslag inne. 

 

 

Kontakta verkstadsklubben om du även behöver telefonnummer till dessa personer

Ljusmanifestation för arbete 

Thursday, December 10, 2009 8:47:00 AM Categories: Agera!

Från LO:s hemsida:

Över 400.000 personer i Sverige är i dag utan arbete och arbetslösheten stiger. Den 10 december tänder LO ljus på närmare 70 platser över hela landet för att manifestera för alla de som drabbats av den ekonomiska krisen. Ljusen ska symbolisera och ge en bild över hur många människor som saknar ett arbete att gå till. Vi manifesterar tillsammans för att visa ansvariga politiker att det krävs krafttag mot arbetslösheten.

• Vi kräver en sysselsättningspolitik som skapar jobb. Statliga pengar till kommunerna även år 2011, ett utbildningslyft och aktiva insatser för arbetslösa med hög kvalitet.

• Vi kräver en förbättrad a-kassa genom sänkta avgifter, höjt inkomsttak och 80 % ersättningsnivå hela arbetslöshetstiden.

• LO kräver att regeringen Reinfeldt bedriver en kraftfull politik för ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet.

I Södertälje kommer denna manifestation att hållas på Politikertorget kl. 17.00. Kom dit och delta!

Page 40 of 41 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt