Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Varför skall vi bry oss om politik? 

Thursday, June 24, 2010 9:10:07 AM Categories: Politiken och arbetslivet

För att förstå vikten av fackets inblandning i politiken måste man göra en historisk återblick och förstå själva bakgrunden till varför arbetarrörelsen startades.

 

Orättvisornas Sverige

Det klassamhälle som börjat ta form i Europa och Sverige i samband med den industriella revolutionen blev allt tydligare under 1800-talets senare hälft.

 

Arbetstagarna var oorganiserade, hade dåliga löner och fick arbeta 10-14 timmar i sträck i en arbetsmiljö som ofta var direkt farlig för hälsan. Trångboddhet var snarare regel än undantag med flera personer sovandes i samma säng eller soffa, dålig hygien och undernärdhet hörde till vardagen.

 

Detta klassamhälle växte sig starkare och starkare då det var arbetsgivaren som dikterade villkoren för arbetstagarna. Att vara arbetslös var inte ett alternativ av främst två anledningar. För det första var det olagligt att sakna arbete - arbetslösa arresterades för lösdriveri - och för det andra fanns inte det sociala skyddsnät vi har idag. Att inte arbeta betydde ingen inkomst och alltså ingen möjlighet att försörja sig. Antalet arbetstillfällen var alltid färre än antalet arbetare.

 

Detta ledde till att arbetsgivarna kunde spela ut arbetarna mot varandra. I praktiken innebar detta att den som hade lägst krav på lön och arbetsvillkor var den som fick arbete. Makten låg utom arbetarnas kontroll. Det var de rikas barn som gick i skolan, arbetarnas barn fick istället vid tidig ålder arbeta för att bidra till familjens försörjning. Den politiska motviljan att göra något åt de stora skillnaderna i samhället var stor, och på så sätt fördjupades klyftorna ytterligare.

 

Det fackliga löftet

Det var ur dessa förhållanden som missnöjet hos arbetarna började växa sig allt starkare. De ville kunna påverka sin situation i stället för att vara tvingade att nöja sig med det som erbjöds.

 

Idén om att alla arbetare kunde gå samman för att komma överrens om vilka villkor de skulle arbeta efter spred sig över landet och inom yrkesgrupperna.

Genom att lova varandra att inte arbeta för sämre villkor än vad man gemensamt enats om tvingades arbetsgivarna att lyssna och ta hänsyn till arbetarnas krav. Det är detta som kallas det fackliga löftet och det är den grund som fackföreningsrörelsen än idag vilar på.

 

Arbetarna började också tillsammans att av den lön som intjänades lämna en del till arbetsgruppen. På så sätt blev det möjligt för de som inte fick arbete vissa dagar att ändå kunna få en inkomst, de behövde då inte sälja sig billigt för att få arbete och detta gav möjligheten att hårdare kunna driva igenom de fackliga kraven på arbetsgivarna.

 

För att förändra sin ställning på arbetsplatserna och i samhället förstod arbetarna att de också behövde förändra samhällets spelregler. Problemet var att den politiska makten ägdes av de som hade stora ekonomiska resurser. Till sin hjälp startade fackföreningarna i slutet av 1800-talet ett politiskt parti - det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Den fortsatta fackliga och politiska kampen ledde 1921 fram till allmän och lika rösträtt - Sverige blev en demokrati.

  

Demonstrationståg i Ådalen 1931

Demonstrationståg i Ådalen 1931 strax innan militären öppnar eld mot

demonstranterna; en händelse som blivit en symbol för den

svenska arbetarrörelsens kamp.

 

Vad har då hänt under hundra år av facklig och politisk kamp?

Det politiska engagemanget som arbetarrörelsen haft har lämnat ett stort avtryck i vårt samhälle. Sedan 1800-talets andra hälft fram till idag har Sverige gått från att vara ett av europas fattigaste

länder till att bli ett av världens rikaste. Vår lagstiftning reglerar idag en stor del av vårt arbetsliv. Vi riskerar inte att förlora jobbet på godtyckliga grunder. Vår arbetsmiljö har blivit betydligt säkrare. Vi har försäkringar som ger oss ersättning om vi råkar ut för arbetsskador. Vi har rätt till fem veckors betald semester. Vi har rätt till betald föräldraledighet. Vi har rätt att organisera oss för att kunna driva frågor vi som arbetstagare

vill förändra. Dessa frågor, och många fler, är resultatet av att arbetarrörelsen drivit på kampen både fackligt och politiskt.

Medlemskapet i IF Metall innebär enligt förbundets stadgar att vi gemensamt ska bevaka varandras intressen på både arbetsplatsen och i samhället. Fackligt arbete har aldrig inneburit att enbart se till att arbetsgivare följer lagar och avtal. Fackligt arbete har alltid inneburit att vara pådrivande och bevaka lagstiftningen så att arbetstagarnas intressen tas tillvara i de politiska församlingarna. Att påverka politiskt är en facklig nödvändighet!

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Snart semester? 

Thursday, June 24, 2010 8:59:35 AM Categories: Övrigt

Bild på Slandö

Funderar du på vart du skall åka? Slandön kan vara ditt alternativ! Här finns mysiga stugor från 2 till 8 bäddar, med veranda och uteplats. På vår ö finns det stora ytor för lek och avkoppling. Här kan du också fiska, spela fotboll, volleyboll, bada, basta, spela boule eller mölkky. Kiosk, internet, solstolaroch grillplatser finns också på ön.

 

För mer info: www.slandostuga.nu

Boka direkt: boka@slandon.se

Det finns lediga stugor v29 - v32

Välkommen önskar IF Metall Södertälje

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Kolmården 4-5 september 

Thursday, June 24, 2010 8:53:04 AM Categories: Tips & Råd Övrigt

Kolmårdens logotypTill alla er som har hämtat ut biljetter till Kolmårdens djurpark för den 4-5 september vill vi tydligöra att det kommer att genomföras kontroll av medlemskap vid entrén. Minst en person per sällskap måste vara medlem i IF Metall. Observera att det inte går att köpa biljetter på plats.

 

Om du inte har något medlemsbevis kan du logga in på IF Metalls medlemsportal www.ifmetall.se/portal. Väl inloggad klickar du på fliken "Studier/Organisation" och väljer "Skriv ut medlemsbevis". Om du inte är registrerad på medlemsportalen är det bara att trycka på "Registrera dig först" och följa anvisningarna.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Löneförhandlingarna - En kort rapport 

Wednesday, June 23, 2010 5:42:34 PM Categories: Avtalsrörelsen Lön

I dag var orternas förhandlare inkallade till återupptagna löneförhandlingar. Efter dagens övningar finns fortfarande inget lokalt avtal om lönerevision. Företaget har återigen ajournerat sig och förhandlingarna skall fortsätta på tisdag den 29 juni.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Avtalsrörelsen - inget resultat än så länge 

Wednesday, June 23, 2010 7:58:50 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

I måndags 21 juni hade företaget och klubbarna från Oskarshamn, Luleå och Södertälje sin tredje träff för att diskutera löneökning. Fortfarande har man inte kommit fram till någonting. Företaget bad att få ajournera sig till onsdag förmiddag för vidare diskussioner. Ett extra klubblad kommer att komma ut så fort vi vet någonting om resultatet från den förhandlingen.

Inte en dag för tidigt 

Monday, June 21, 2010 2:59:34 PM Categories: Övrigt

Nu är den här: Verkstadsklubbens nya hemsida. Vi hoppas att du gillar den nya sidan. Vår ambition är att den skall vara ett verktyg som ger dig en möjlighet att  lätt hålla dig informerad om vad som händer inom klubben. Har du några synpunkter eller frågor är du välkomna att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du här.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Detta händer under tisdagen 22/6 

Monday, June 21, 2010 2:42:21 PM Categories: Agera! Övrigt

Regeringsskifte-knappI morgon, tisdag kommer Södertäljes kommunalråd, Anders Lago (s) och IF Metalls förbundsordförande – Stefan Löven till Scania för att prata om fordonsindustrin. Många förtroendevalda kommer få chansen att lyssna till ett seminarium samt diskutera industrins och Sveriges framtid.

Verkstadsklubben ser sådana här diskussioner som väldigt viktiga för att genom förbundet och politiska församlingar kunna påverka lagstiftningen och kollektivavtalen till industrins och arbetarnas fördel.

 

Har du någon specifik fråga som du vill ha svar på? Ta upp det med din förtroendevalda så får han/hon ta med den till mötet.

Avtalsrörelsen - Dags för Scania att ge tillbaka 

Friday, June 4, 2010 9:24:54 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Under våren 2009 gick Scania ut med att de behövde de anställdas hjälp för att inte gå med förlust, de anställda ställde upp och gick bland annat med på gå ned i lön och arbetstid för att hjälpa till.Nu på måndag den 7 juni var det planerat att företaget skulle träffa förhandlarna från verkstadsklubbarna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn en andra gång för att diskutera våra krav utifrån det nya centrala avtalet. Beklagligt nog så har företaget nu lämnat besked att de inte är redo att gå vidare i förhandlingen ännu. Något nytt datum för nästa träff är i dagsläget inte satt. Verkstadsklubben vill i det här klubbladet redogöra för hur vi ser på förutsättningarna runt den lokala avtalsrörelsen.

 

Det nya centrala avtalet

Det centrala avtalet som IF Metall tecknade med Teknikföretagen ger oss 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Utöver detta tillkommer 0,4% i löneglidning. Den nivå som man kommit överens om i det centrala avtalet har lagts utifrån tanken att alla företag skall kunna klara av lönenivån. På så sätt är nivån i det centrala avtalet ett golv. De lokala parterna får sedan komma överens om vad som är en rimlig lönehöjning utöver den centrala. Det finns gott om hårt sargade företag inom IF Metalls avtalsområde som inte klarar av en högre löneökning än den. Scania är inte ett av dem!

 

Krisen 2009

Under 2009 gick Scania med 1,1 miljarder i vinst. Under ett år präglat av den värsta ekonomiska kris vi sett sedan andra världskriget gick Scania med god marginal med vinst. Detta hade inte varit möjligt om inte vi som anställda på Scania hade ställt upp: Vi gick med på den historiskt banbrytande uppgörelsen att gå ned i lön och arbetstid. Vi höjde även taket för hur många timmar minus-SFA företaget fick ta ut per anställd vilket hade till följd i att många numera har en stor tidsskuld som skall arbetas ikapp. Det är dags för Scania att erkänna att vi som är anställda har dragit ett tungt lass igenom

denna kris.

 

Våra förväntningar

Nu är konjunkturen en annan och Scania kämpar frenetiskt för att hinna med att leverera lastbilar i den takt som de efterfrågas. Det jobbas mycket övertid och plus-SFA och det rekryteras nyanställda i en rask takt. Scanias högsta ledning fick nyss en löneförhöjning på hela 6,5 % för 2009 och 2010. Den naturliga frågan som följer är: Varför skall vi nöja oss med futtiga 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Vi förtjänar mer!

 

Det är med detta i ryggen som IF Metalls förhandlare kommer att gå in för att på allvar påbörja förhandlingarna.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Nytt kollektivavtal 

Thursday, April 8, 2010 9:05:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Torsdagen den 25/3 kom till sist Teknikföretagen och IF Metall överens om ett preliminärt nytt kollektivavtal. De stora knäckfrågorna gällde löneökning och frågan om hur man skall förhindra att personal sägs upp ena dagen på grund av arbetsbrist och nästa dag nästa dag ersättas genom att personal från bemanningsföretag hyrs in. Teknikföretagen hävdade länge att rätten att hyra in personal genom bemanningsföretag var en fråga som facket inte kan tillåtas få inflytande på. De vek sig dock till sist och man hittade en lösning som var acceptabel för båda parterna.

När det gäller lönefrågan så hävdade Teknikföretagen länge att det inte kunde vara tal om någon central lönehöjning alls. Man enades till sist om en lönehöjning under 22 månader på totalt 3,2 %. Av dessa så får vi enligt det centrala avtalet 0,9 % den 1 juni i år, och 2,3 % den 1 juni 2011.

 

På tisdag den 13 april kommer verkstadsklubben att ha en träff för alla förtroendevalda där det bland annat är tänkt att det nya avtalet skall behandlas. I den lokala avtalsrörelse som följer det mötet skall de lokala verkstadsklubbarna förhandla med Scania utifrån det nya avtalet. Klubben kommer att gå in i förhandlingarna med inställningen att det är dags för de anställda att få något tillbaka för de uppoffringar som vi gjort för att hjälpa Scania genom krisen. Dessa uppoffringar har hjälpt Scania att gå med vinst igenom en av de värsta kriser industrin upplevt.

 

Nu behöver klubben medlemmarnas hjälp i den lokala avtalsrörelsen. Det är framförallt två frågor som klubben vill att medlemmarna tar ställning i:

 

  1. Vilka krav ska vi ställa på företaget när det gäller anställningsförmåner och löneökning för perioden fr o m 1/6 2010 t o m 1/6 2011? Avtalet säger 0.9% i löneökning.
  2. Vad ska vi kräva i "payback" för dom eftergifter vi gjort med anledning av krisavtal och avtal om 4-dagars vecka?

 

Diskutera dessa med era förtroende så att de kan ta med sig detta till mötet nu på tisdag.

 

 

Vad händer nu?

 

Tidslinje över avtalsrörelsen 2010

Här presenteras en tidslinje över vad som väntar i och med det nya avtalet. Den centrala avtalsrörelsen ledde fram till att ett preliminärt avtal träffats, för att det skall bli giltigt måste det godkännas av avtalsrådet, vilka sammanträder 8/4. Efter det är det dags för den lokala avtalsrörelsen där klubben i första hand kommer att förhandla om ytterligare löneökning utöver de centrala ökningarna. De nya lönerna skall vara klara och börja gälla den 1 juni i år.

 

Avtalsrörelsen 2010 

Tuesday, March 2, 2010 8:01:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Det börjar dra ihop sig i avtalsrörelsen. Vårt nuvarande kollektivavtal gäller bara fram till 31

mars i år och parterna har än så länge inte lyckats komma överens om ett nytt. Vilka frågor är det då

som IF Metall driver?

 

IF Metalls lönekrav kontra motpartens krav

IF Metall och de övriga facken inom industrin samt LO

är övertygade om att vi inte löser krisen genom mindre lön att leva på. Våra beräkningar visar att reallöneökning är möjlig. Trygghet och utveckling samt

jämställdhet är också viktiga frågor för både anställda och samhälle.

• Lönenormerande

• Reallöneökning

• Trygghet och utveckling

• Jämställdhet

 

Lönenormerande

Facken inom industrins lönemodell ska fortsätta att gälla. Industrin måste vara lönenormerande på arbetsmarknaden. Därför ska vi vara de första att teckna avtal i avtalsrörelsen.

 

Reallöneökning

Vi kräver en lönepott på 2,6 procent.[…] Lägsta löner och områden där många kvinnor arbetar ska särskilt uppmärksammas. Alla anställda ska garanteras minst 430 kronor per månad i löneökning.

 

Trygghet och utveckling

Utvecklingen inom industrin och arbetsmarknaden ställer högre krav på tydliga regler som ger tryggare anställningsformer och rätt till utveckling i arbetet. Avtalen ska slå fast att tillsvidareanställning är huvudregel.

Det ska finnas en nedre gräns för visstidsanställning. Förekommer ”rullande” visstidsanställningar ska en bortre gräns finnas. Det ska inte vara möjligt att kringgå företrädesrätten till återanställning av uppsagda

genom att anlita bemanningsföretag. Andra prioriterade krav är rehabiliteringsavtal och omställningsstöd till visstidsanställda vid ohälsa.

Anställda med god kompetens är lika viktigt för den enskilda som för industrin i stort. Därför ska anställda ha rätt till utbildning och kompetensutveckling. De som blir uppsagda ska ha rätt att delta i utbildning under

uppsägningstiden. Vid plötsliga förändringar i omvärlden som under en viss tid minskar efterfrågan på företagens produkter ska den anställde erbjudas utbildning i stället för uppsägning.

 

Jämställdhet

De lokala parterna ska varje år genomföra en kartläggning för att rätta till skillnader mellan mäns och kvinnors löner samt möjligheter till lika utveckling i arbetet. Arbetsgivare och fack ska ta fram material och hålla kurser samt skapa en nämnd som synar utvecklingen.

– Citerat från IF Metalls hemsida

Page 40 of 42 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt