Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Snart semester? 

Thursday, June 24, 2010 8:59:35 AM Categories: Övrigt

Bild på Slandö

Funderar du på vart du skall åka? Slandön kan vara ditt alternativ! Här finns mysiga stugor från 2 till 8 bäddar, med veranda och uteplats. På vår ö finns det stora ytor för lek och avkoppling. Här kan du också fiska, spela fotboll, volleyboll, bada, basta, spela boule eller mölkky. Kiosk, internet, solstolaroch grillplatser finns också på ön.

 

För mer info: www.slandostuga.nu

Boka direkt: boka@slandon.se

Det finns lediga stugor v29 - v32

Välkommen önskar IF Metall Södertälje

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Kolmården 4-5 september 

Thursday, June 24, 2010 8:53:04 AM Categories: Tips & Råd Övrigt

Kolmårdens logotypTill alla er som har hämtat ut biljetter till Kolmårdens djurpark för den 4-5 september vill vi tydligöra att det kommer att genomföras kontroll av medlemskap vid entrén. Minst en person per sällskap måste vara medlem i IF Metall. Observera att det inte går att köpa biljetter på plats.

 

Om du inte har något medlemsbevis kan du logga in på IF Metalls medlemsportal www.ifmetall.se/portal. Väl inloggad klickar du på fliken "Studier/Organisation" och väljer "Skriv ut medlemsbevis". Om du inte är registrerad på medlemsportalen är det bara att trycka på "Registrera dig först" och följa anvisningarna.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Löneförhandlingarna - En kort rapport 

Wednesday, June 23, 2010 5:42:34 PM Categories: Avtalsrörelsen Lön

I dag var orternas förhandlare inkallade till återupptagna löneförhandlingar. Efter dagens övningar finns fortfarande inget lokalt avtal om lönerevision. Företaget har återigen ajournerat sig och förhandlingarna skall fortsätta på tisdag den 29 juni.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Avtalsrörelsen - inget resultat än så länge 

Wednesday, June 23, 2010 7:58:50 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

I måndags 21 juni hade företaget och klubbarna från Oskarshamn, Luleå och Södertälje sin tredje träff för att diskutera löneökning. Fortfarande har man inte kommit fram till någonting. Företaget bad att få ajournera sig till onsdag förmiddag för vidare diskussioner. Ett extra klubblad kommer att komma ut så fort vi vet någonting om resultatet från den förhandlingen.

Inte en dag för tidigt 

Monday, June 21, 2010 2:59:34 PM Categories: Övrigt

Nu är den här: Verkstadsklubbens nya hemsida. Vi hoppas att du gillar den nya sidan. Vår ambition är att den skall vara ett verktyg som ger dig en möjlighet att  lätt hålla dig informerad om vad som händer inom klubben. Har du några synpunkter eller frågor är du välkomna att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du här.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Detta händer under tisdagen 22/6 

Monday, June 21, 2010 2:42:21 PM Categories: Agera! Övrigt

Regeringsskifte-knappI morgon, tisdag kommer Södertäljes kommunalråd, Anders Lago (s) och IF Metalls förbundsordförande – Stefan Löven till Scania för att prata om fordonsindustrin. Många förtroendevalda kommer få chansen att lyssna till ett seminarium samt diskutera industrins och Sveriges framtid.

Verkstadsklubben ser sådana här diskussioner som väldigt viktiga för att genom förbundet och politiska församlingar kunna påverka lagstiftningen och kollektivavtalen till industrins och arbetarnas fördel.

 

Har du någon specifik fråga som du vill ha svar på? Ta upp det med din förtroendevalda så får han/hon ta med den till mötet.

Avtalsrörelsen - Dags för Scania att ge tillbaka 

Friday, June 4, 2010 9:24:54 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Under våren 2009 gick Scania ut med att de behövde de anställdas hjälp för att inte gå med förlust, de anställda ställde upp och gick bland annat med på gå ned i lön och arbetstid för att hjälpa till.Nu på måndag den 7 juni var det planerat att företaget skulle träffa förhandlarna från verkstadsklubbarna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn en andra gång för att diskutera våra krav utifrån det nya centrala avtalet. Beklagligt nog så har företaget nu lämnat besked att de inte är redo att gå vidare i förhandlingen ännu. Något nytt datum för nästa träff är i dagsläget inte satt. Verkstadsklubben vill i det här klubbladet redogöra för hur vi ser på förutsättningarna runt den lokala avtalsrörelsen.

 

Det nya centrala avtalet

Det centrala avtalet som IF Metall tecknade med Teknikföretagen ger oss 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Utöver detta tillkommer 0,4% i löneglidning. Den nivå som man kommit överens om i det centrala avtalet har lagts utifrån tanken att alla företag skall kunna klara av lönenivån. På så sätt är nivån i det centrala avtalet ett golv. De lokala parterna får sedan komma överens om vad som är en rimlig lönehöjning utöver den centrala. Det finns gott om hårt sargade företag inom IF Metalls avtalsområde som inte klarar av en högre löneökning än den. Scania är inte ett av dem!

 

Krisen 2009

Under 2009 gick Scania med 1,1 miljarder i vinst. Under ett år präglat av den värsta ekonomiska kris vi sett sedan andra världskriget gick Scania med god marginal med vinst. Detta hade inte varit möjligt om inte vi som anställda på Scania hade ställt upp: Vi gick med på den historiskt banbrytande uppgörelsen att gå ned i lön och arbetstid. Vi höjde även taket för hur många timmar minus-SFA företaget fick ta ut per anställd vilket hade till följd i att många numera har en stor tidsskuld som skall arbetas ikapp. Det är dags för Scania att erkänna att vi som är anställda har dragit ett tungt lass igenom

denna kris.

 

Våra förväntningar

Nu är konjunkturen en annan och Scania kämpar frenetiskt för att hinna med att leverera lastbilar i den takt som de efterfrågas. Det jobbas mycket övertid och plus-SFA och det rekryteras nyanställda i en rask takt. Scanias högsta ledning fick nyss en löneförhöjning på hela 6,5 % för 2009 och 2010. Den naturliga frågan som följer är: Varför skall vi nöja oss med futtiga 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Vi förtjänar mer!

 

Det är med detta i ryggen som IF Metalls förhandlare kommer att gå in för att på allvar påbörja förhandlingarna.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.

Nytt kollektivavtal 

Thursday, April 8, 2010 9:05:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Torsdagen den 25/3 kom till sist Teknikföretagen och IF Metall överens om ett preliminärt nytt kollektivavtal. De stora knäckfrågorna gällde löneökning och frågan om hur man skall förhindra att personal sägs upp ena dagen på grund av arbetsbrist och nästa dag nästa dag ersättas genom att personal från bemanningsföretag hyrs in. Teknikföretagen hävdade länge att rätten att hyra in personal genom bemanningsföretag var en fråga som facket inte kan tillåtas få inflytande på. De vek sig dock till sist och man hittade en lösning som var acceptabel för båda parterna.

När det gäller lönefrågan så hävdade Teknikföretagen länge att det inte kunde vara tal om någon central lönehöjning alls. Man enades till sist om en lönehöjning under 22 månader på totalt 3,2 %. Av dessa så får vi enligt det centrala avtalet 0,9 % den 1 juni i år, och 2,3 % den 1 juni 2011.

 

På tisdag den 13 april kommer verkstadsklubben att ha en träff för alla förtroendevalda där det bland annat är tänkt att det nya avtalet skall behandlas. I den lokala avtalsrörelse som följer det mötet skall de lokala verkstadsklubbarna förhandla med Scania utifrån det nya avtalet. Klubben kommer att gå in i förhandlingarna med inställningen att det är dags för de anställda att få något tillbaka för de uppoffringar som vi gjort för att hjälpa Scania genom krisen. Dessa uppoffringar har hjälpt Scania att gå med vinst igenom en av de värsta kriser industrin upplevt.

 

Nu behöver klubben medlemmarnas hjälp i den lokala avtalsrörelsen. Det är framförallt två frågor som klubben vill att medlemmarna tar ställning i:

 

  1. Vilka krav ska vi ställa på företaget när det gäller anställningsförmåner och löneökning för perioden fr o m 1/6 2010 t o m 1/6 2011? Avtalet säger 0.9% i löneökning.
  2. Vad ska vi kräva i "payback" för dom eftergifter vi gjort med anledning av krisavtal och avtal om 4-dagars vecka?

 

Diskutera dessa med era förtroende så att de kan ta med sig detta till mötet nu på tisdag.

 

 

Vad händer nu?

 

Tidslinje över avtalsrörelsen 2010

Här presenteras en tidslinje över vad som väntar i och med det nya avtalet. Den centrala avtalsrörelsen ledde fram till att ett preliminärt avtal träffats, för att det skall bli giltigt måste det godkännas av avtalsrådet, vilka sammanträder 8/4. Efter det är det dags för den lokala avtalsrörelsen där klubben i första hand kommer att förhandla om ytterligare löneökning utöver de centrala ökningarna. De nya lönerna skall vara klara och börja gälla den 1 juni i år.

 

Avtalsrörelsen 2010 

Tuesday, March 2, 2010 8:01:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Det börjar dra ihop sig i avtalsrörelsen. Vårt nuvarande kollektivavtal gäller bara fram till 31

mars i år och parterna har än så länge inte lyckats komma överens om ett nytt. Vilka frågor är det då

som IF Metall driver?

 

IF Metalls lönekrav kontra motpartens krav

IF Metall och de övriga facken inom industrin samt LO

är övertygade om att vi inte löser krisen genom mindre lön att leva på. Våra beräkningar visar att reallöneökning är möjlig. Trygghet och utveckling samt

jämställdhet är också viktiga frågor för både anställda och samhälle.

• Lönenormerande

• Reallöneökning

• Trygghet och utveckling

• Jämställdhet

 

Lönenormerande

Facken inom industrins lönemodell ska fortsätta att gälla. Industrin måste vara lönenormerande på arbetsmarknaden. Därför ska vi vara de första att teckna avtal i avtalsrörelsen.

 

Reallöneökning

Vi kräver en lönepott på 2,6 procent.[…] Lägsta löner och områden där många kvinnor arbetar ska särskilt uppmärksammas. Alla anställda ska garanteras minst 430 kronor per månad i löneökning.

 

Trygghet och utveckling

Utvecklingen inom industrin och arbetsmarknaden ställer högre krav på tydliga regler som ger tryggare anställningsformer och rätt till utveckling i arbetet. Avtalen ska slå fast att tillsvidareanställning är huvudregel.

Det ska finnas en nedre gräns för visstidsanställning. Förekommer ”rullande” visstidsanställningar ska en bortre gräns finnas. Det ska inte vara möjligt att kringgå företrädesrätten till återanställning av uppsagda

genom att anlita bemanningsföretag. Andra prioriterade krav är rehabiliteringsavtal och omställningsstöd till visstidsanställda vid ohälsa.

Anställda med god kompetens är lika viktigt för den enskilda som för industrin i stort. Därför ska anställda ha rätt till utbildning och kompetensutveckling. De som blir uppsagda ska ha rätt att delta i utbildning under

uppsägningstiden. Vid plötsliga förändringar i omvärlden som under en viss tid minskar efterfrågan på företagens produkter ska den anställde erbjudas utbildning i stället för uppsägning.

 

Jämställdhet

De lokala parterna ska varje år genomföra en kartläggning för att rätta till skillnader mellan mäns och kvinnors löner samt möjligheter till lika utveckling i arbetet. Arbetsgivare och fack ska ta fram material och hålla kurser samt skapa en nämnd som synar utvecklingen.

– Citerat från IF Metalls hemsida

Fackets hjälp vid rehabilitering 

Monday, January 25, 2010 10:58:42 AM Categories: Agera! Tips & Råd

Du som av någon anledning genomgår en rehabiliteringsutredning har god anledning att ta med en facklig representant med till dina rehabiliteringsmöten.

 

De flesta som genomgår en rehabiliteringskedja gör det för första gången. Då är det inte alltid så lätt att veta vad som förväntas av en, vad man har för skyldigheter, vad arbetsgivaren har för skyldigheter, eller om rehabiliteringen över huvudtaget drivs på det sätt som det är tänkt. Se därför alltid till att ha med en facklig representant på dessa möten.

Du kanske tycker att du klarar dig själv utan fackets hjälp och/eller tar hjälp först när det uppstår problem som du inte kan hantera? – Tänk då på att i och med den nya regeringens förändringar av regelverket kring sjukskrivningar måste rehabiliteringsarbetet ske mycket effektivt. Tar det för lång tid riskerar den sjukskrivne att bli utförsäkrad. Dessutom är det är svårt för en facklig förtroendevald som inte varit med från början att förstå alla detaljer kring vad som hänt och att komma in och ha åsikter om hur rehabiliteringen skall bedrivas när den till stor del redan är genomförd. Ställ därför kravet från början, redan vid rehabiliteringsutredningen att du skall ha en facklig representant med. Det har du rätt till!

Page 40 of 42 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt