Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Kom och fira 1 maj, arbetarnas dag med oss! 

Thursday, April 25, 2013 12:53:00 PM Categories: Agera! Politiken och arbetslivet Övrigt

Gör som arbetare har gjort i generationer före oss, kom ner och fira arbetarens dag i Södertälje.

 

Passa på och träffa några av våra förtroendevalda, kommunpolitiker och likasinnade människor med ett gott humör. 1 maj firandet kommer att starta på marenplan kl:11.00 med apeller av bla. Michael Gustafsson från verkstadsklubben. Kl:12.00 avgår tåget som når sitt mål på stora torget, där Mona Sahlin kommer att avsluta firandet i Södertälje med sitt tal. Verkstadsklubben kommer vara representerade både i Södertälje och i Stockholm.

 

Historia

Den första demonstrationen i Stockholm 1890 samlade omkring 20 000 personer i tåget och på Gärdet var det inte mindre än 50 000 som lyssnade till talare såsom Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

 

 

Skribent: Erik Eklund

Slutgiltigt förslag från valberedningen 2013-04-19 

Monday, April 22, 2013 12:18:00 PM Categories: Möte Övrigt

Angående extramötet för val av:

 

- Ordinarie Revisorer 

- Ordinarie samt suppleant fanbärare

 

Val av 3 revisorer för 2 respektive 1 år:

 

- Mats Johansson (2 år)

 

- Musa Bedanho (1 år)

 

- Vakant

 

Val av 2 Fanbärare för 2 respektive 1 år:

 

- ordinarie - Vakant (2 år)

 

- suppleant - Vakant (1 år)

 

Inga övriga nomineringar har inkommit under nomineringstiden.

 

Valberedningen Scania Verkstdadsklubb

 

Trpe Kuzmanovski

Mikael Berg

Marie Larsson

Musa Bedanho

Hans Cronlund

Carl Doland

Peter Shestopalov

 

Mötet kommer att hållas i Hörsalen by 280 (suckhuset) Den 6/5 kl:16.30. Vi har även bjudit in en gästföreläsare vid namn K-G Westlund från LO-Distriktet i Stockholms Län, som kommer att hålla ett intressant föredrag om jämlikhet. Alla medlemmar är välkommna!

 

Nytt avtal klart 

Thursday, April 11, 2013 2:09:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen

 

Den (2/4) sa IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nya preliminära 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde.

 

Lönedelen

 

- Avtalen ger rimliga förutsättningar för

reallöneökningar och uppfyller industrins

lönenormerande roll. Ett längre avtal

ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick

framgångar både för arbetstidsfrågan och

föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande

Anders Ferbe.

Samtliga fem avtal löper på tre år från och

med den 1 april 2013 till och med den 31

mars 2016.

 

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent.

På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet,

används 6,2 procent av dessa till

löneökningar och resten till delpension.

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen

mellan löneökningarnas storlek och

avsättning till olika arbetstidslösningar.

Räknat på Teknikavtalet som har en snittlön

på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i

genomsnitt med 1 550 kronor.

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst,

Teko-industrierna, ökar lönerna

i genomsnitt för respektive avtalsår med

483, 516 och 588 kronor, dvs. totalt 1 587

kronor.

 

Förändringar i arbetstiden

 

På exempelvis Teknikavtalets område

har en möjlighet till delpension från 60 år

införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5

procent för att bygga upp kapital till en

kommande delpension.

 

- De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens

område ökar människors trygghet

och frihet och möjliggör för många att

på sikt kunna gå i delpension från 60 års

ålder, eller välja att jobba längre men på

deltid, säger Anders Ferbe.

Avtalen som tecknats är Teknikavtalet IF

Metall, Stål- och metallavtalet, Gemensamma

metallavtalet och avtalen för Kemiska

fabriker, Allokemisk industri och Teko. De

berör 166 000 medlemmar.

 

De preliminära överenskommelserna ska

behandlas på IF Metalls avtalsråd idag den 11

april och därefter tas av förbundsstyrelsen.

 

Texten är ett utdrag från Ifmetall.se

 

Verkstadsklubben kommenterar

 

Från klubbens sida känns det bra att ett avtal kom till stånd med ett acceptabelt innehåll. De exakta formuleringarna kring samtliga villkorsfrågor har vi i skrivande stund inte fått tag på men detta kommer vi att återkomma till i senare uppdateringar.

 

Scania Verkstadsklubb

 

Avdelningen Stockholms läns årsmöte 2013 

Thursday, April 11, 2013 2:02:00 PM Categories: Övrigt

 

Torsdagen den 21 mars hade IF Metalls avdelning Stockholms Län sitt första officiella årsmöte sedan sammanslagningen. Mötet ägde rum på Piperska muren i Stockholm.

 

Närvarande på mötet var representanter från flertalet företag och klubbar i Stockholms län. Scania var i och med sitt höga antal ombud, väl representerade på mötet.

 

På årsmötets agenda stod bl.a. saker som: Verksamhetsberättelse för 2012, Årsbokslutför 2012 samt vilka förändringar som skett i och med omorganisationen efter sammanslagningen. Det diskuterades även mer centrala frågor, som att Anders Ferbe är vår nye förbundsordförande, Ordförandeskiftet i LO med Karl-Petter Thorvaldsson som ny ledare efter Wanja Lundby-Wedin, men även Stefan Löfven som ny partiordförande i Socialdemokraterna. Man skulle kunna säga att mötets röda tråd var förändring, nystart och möjligheter under 2013.

 

Vi har även ett ordförandeskifte i avdelningen den fr.o.m Juli 2013, då det blir Stefan Leiding från Scania Verkstadsklubb som tar över klubban efter Jan Nilsson. Jan har varit aktiv i avdelningen sedan år 2000. Stefan var innan sammanslagningen ordförande i den tidigare Södertäljeavdelningen och har en gedigen erfarenhet av ordförandeskap, samt styrelsearbete över lag. Stefan verkar bland annat som förhandlare och 2:e vice ordförande på Scania verkstadsklubb. Han sitter även med i IF Metalls förhandlingsdelegation som i dagarna precis avslutat den centrala avtalsrörelsen.

 

” Stefan Leiding från Scania verkstadsklubb blir ny

 avdelningsordförande”

 

 

Mötets inbjudna gäst var ingen mindre än Paula Thunberg Bertolone från förbundskontoret. Hon bjöd mötesdeltagarna på den intressanta och omtalade ”verktygslådan”, som visar vad som påverkar våra kollektivavtal, och vilka verktyg vi har som fackliga företrädare. Den var ett mycket uppskattat inslag av mötesdeltagarna. Målet är att alla medlemmar skall ha hört IF Metalls verktygslåda innan hösten 2014. Finns intresse att veta mer, så har vi tre stycken utbildade handledare som kan köra verktygslådan

här på Scania.

 

Vi vill passa på att tacka alla representantskapsombud från Scania som närvarade vid mötet och vill belysa vikten av att vi som stor klubb är med och påverkar i den demokratiska processen.

 

Skribent: Erik Eklund

 

Jag har gått facklig utbildning! 

Thursday, April 11, 2013 1:55:00 PM Categories: Utbildning

Vi kommer precis som tidigare att bedriva den största delen av våra utbildningar i avdelningens kurslokal samt på ABF i Södertälje. För oss på verkstadsklubben känns det jättekul att det är så många som anmäler sig till fackliga utbildningar. Här berättar tre stycken medlemmar om sina upplevelser av utbildningar de nyligen har gått.

 

Insikter

 

Malena Danell 32, kommer ifrån DTCM. Hon jobbade tidigare som montör, men jobbar idag heltid fackligt på Scania Verkstadsklubb.

Malena gick den två veckor långa kursen Insikter i slutet på februari. Kursen vänder sig till förtroendevalda och som hörs på namnet så handlar kursen om ideologi och en politisk medvetenhet som inte längre är lika självklar för all medlemmar. Det är en ganska ifrågasättande kurs där man verkligen går på djupet vad gäller våra fackliga värderingar och hur vi skall jobba för att skydda våra värn.

 

- Jag tycker att kursen blåste nytt liv i mitt

engagemang. Den gav mig verkligen insikt och

kunskap om hur dagens samhället faktiskt ser

ut. Det är verkligen en kurs som utmanar, och

gav mig verktyg att bejaka mina värderingar.

Jag är jätte nöjd med kursen säger Malena.

 

Ung i facket

 

Magda Holappa 21, kommer från DTLLF. Hon jobbar som truckchaufför till vardags men sitter även med i DT:s gruppstyrelse, samt är ungdomsansvarig på DT. Magda har nyligen gått kursen ung i facket som är en av de tvärfackliga LO-ung utbildningar som finns. Det är en relativt ny typ av utbildning som även vi som förbund aktivt försöker rekrytera till. Tvärfacklig betyder att det är fler än tre olika förbund som är representerade bland kursdeltagarna. Utbildningen är på en dag och är en sorts introduktionsutbildning för nya unga

medlemmar.

 

- Jag tycker att det var en bra kurs eftersom

den var tvärfacklig och man fick byta erfarenheter

med andra unga. Den innehöll mycket

information för mig som relativt ny, och gav mig

flera verktyg jag kan använda mig av i vardagen

och i mitt uppdrag säger Magda.

 

Jämställdhet för förtroendevalda

 

Louice Lundström 32, kommer från DECCB och jobbar som montör på motormonteringen. Hon sitter med i DE:s gruppstyrelse och är mångfaldsansvarig på byggnad 150. Louice har i dagarna gått en jämställdhetsutbildning på ABF i Södertälje. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och ger verktyg för att utveckla jämställdhetsarbetet inom den fackliga organisationen och på arbetsplatsen. Kursen är tre dagar lång och tar upp saker som vad som står i jämställdhetslagen, skapande av jämställdhetsplan samt värderingar som styr män och kvinnors beteende mm.

 

- Jag tycker att utbildningen var jätte bra och att

fler behöver bli medvetna om ämnet. Jag tycker att

det jag lärde mig har varit till stor nytta för mig i mitt

 uppdrag, och kan verkligen rekommendera

denna kurs till andra förtroendevalda säger Louice.

 

IF metall har flertalet utbildningar till dig som vill veta mer om facket, blivit förtroendevald, eller behöver komplettera dina kunskaper utifrån verkstadsklubbens kompetensmatris. Kompetensmatrisen är ett verktyg som verkstadsklubben har tagit fram för att försäkra sig om att de som har förtroendeuppdrag har rätt kompetens. Allt för att på bästa sätt kunna hjälpa våra medlemmar.

 

Är du intresserad av att gå fackliga utbildningar är det bara att anmäla intresse

till din lokala studieorganisatör.

 

Skribent: Erik Eklund

 

 

 

 

Nominering till Revisor och Fanbärare 

Friday, April 5, 2013 11:22:00 AM Categories: Agera! Möte

På årsmötet som ägde rum den 13 februari kunde revisor samt fanbärare inte utses. Med anledning av detta så utlyses en ny nomineringstid för dessa två uppdrag t.o.m. den 15 april. Uppdragen som skall tillsättas är alltså:

-       Revisor på en tid av 2 år

-       Fanbärare ordinarie på en tid av 1 år

-       Fanbärare ersättare på en tid av 1 år

 

Det är fritt fram att nominera, och detta gör du genom att fylla i denna blankett, skriva ut den och skicka in till verkstadsklubben. Adressen ser du längst ned på blanketten. 

 

Viktigt är att den man nominerar är införstådd med nomineringen och accepterar uppdraget.


Under vecka 19 kommer vi ha ett extrainsatt medlemsmöte för att välja vilka som skall tillträda dessa tre positioner. Finns flera förslag kommer dessa ställas mot varandra i en demokratisk omröstning. Mer detaljer om medlemsmötet kommer vi ut med vartefter det närmar sig.

Kommentarer kring det nya avtalet 

Tuesday, April 2, 2013 2:13:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen Övrigt

Preliminärt avtal är klart mellan parterna idag den 2 april 2013.

 

Avtalet, som gäller tre år, innehåller ett värde på ca 6,8 %. löneökningar  står för majoriteten av värdet (6,2%), delpensionsavsättningar 0,6% samt en utökad föräldralön med en månad.

 

Från klubbens sida känns det bra att ett avtal kom till stånd med ett acceptabelt innehåll.

De exakta formuleringarna kring samtliga villkorsfrågor har vi i skrivande stund inte fått tag på men detta kommer vi att återkomma till i senare uppdateringar.

 

I nästa vecka kommer det hållas ett avtalsråd på förbundet där det preliminära avtalet kommer diskuteras.

 

Scania Verkstadsklubb

 

Nytt avtal klart 

Tuesday, April 2, 2013 12:34:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

från IF Metalls hemsida:

 

I dag (2/4) sa IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nya preliminära 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde.

 

- Avtalen ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar och uppfyller industrins lönenormerande roll. Ett längre avtal ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick framgångar både för arbetstidsfrågan och föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Samtliga fem avtal löper på tre år från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

 

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent.  På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet, används 6,2 procent av dessa till löneökningar och resten till delpension.

 

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen mellan löneökningarnas storlek och avsättning till olika arbetstidslösningar. Räknat på Teknikavtalet som har en snittlön på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor.

 

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst, Teko-industrierna, ökar lönerna i genomsnitt för respektive avtalsår med 483, 516 och 588 kronor, dvs. totalt 1 587 kronor.

 

Förändringar i arbetstiden

På exempelvis Teknikavtalets område har en möjlighet till delpension från 60 år införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5 procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

 

På Stål- och metallavtalets område finns redan avsättning till delpension. I stället har överenskommelse träffats om Trygghet och flexibilitet. I korthet innebär det att arbetstiden till viss del kan variera efter orderingång genom avsättningar till arbetstidskonton.

 

- De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens område ökar människors trygghet och frihet och möjliggör för många att på sikt kunna gå i delpension från 60 års ålder, eller välja att jobba längre men på deltid, säger Anders Ferbe.

 

Avtalen som tecknats är Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gemensamma metallavtalet och avtalen för Kemiska fabriker, Allokemisk industri och Teko. De berör 166 000 medlemmar.

 

De preliminära överenskommelserna ska behandlas på IF Metalls avtalsråd den 11 april och därefter tas av förbundsstyrelsen.

Avtalsnytt Februari 2013 

Friday, February 22, 2013 8:31:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

IF Metall har nu fått nu fått ett bud från arbetsgivarna i dom centrala förhandlingarna. Budet innebär att arbetsgivarna förkastar i princip samtliga våra avtalskrav.

 

Det arbetsgivarna själva kommer med är en öppning när det gäller löneökningarna. Man vill ha ett 3-årigt avtal där den totala kostnadsökningen för arbetsgivarrsidan ligger på 4.5 %. I detta så har man lämnat en öppning att diskutera vårat krav när det gäller delpension. Men det kommer givetvis att avräknas från dom 4.5 %.

 

Arbetsgivarna står dock fortfarande kvar vid sitt krav att avtalet ska vara dispositivt. Så deras krav kan med andra ord innebära att det blir 0 % i löneökning under 3 år!

 

Arbetsgivarna har också förtydligat sitt krav när det kommer till den 5-timmars korridoren som man vill ha in. Man ska kunna lägga ut timmarna måndag till fredag utanför ordinarie arbetstid, eller på annan tid efter lokal överenskommelse. IF Metall anser att budet är fullkomligt orimligt.

 

 

Där kan du även se en intervju med IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, där han kommenterar avtalsförslaget som Teknikföretagen, Teko och Industri- och kemigruppen överlämnat till IF Metall.

 

Skribent: Stefan Leiding

Robert Nyberg 

Friday, February 22, 2013 8:25:00 AM Categories: Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Copyright © 2001 - 2013 Robert Nyberg

Page 20 of 42 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt