Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Extra medlemsmöte den 6/5 

Thursday, April 25, 2013 1:12:00 PM Categories: Möte Övrigt

 

 

 

 

Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte i Hörsalen by 280 (suckhuset) den 6/5 kl:16.30. Förutom nedanstående val har vi även bjudit in en gästföreläsare vid namn K-G Westlund från LO-Distriktet i Stockholms Län, som kommer att hålla ett intressant föredrag om jämlikhet.

 

 UVA Ersättning utgår!

 

I time kodar du:

- 18 fackl/UVA om du skulle jobbat

- 14 öt/UVA om du skulle vart ledig

 

Alla medlemmar är varmt välkommna!

 

 

 

Avtal 2013 

Thursday, April 25, 2013 1:08:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen

 

De centrala avtalsförhandlingarna är nu klara. Därmed påbörjas de lokala avtalsförhandlingarna här på Scania.

 

Övergripande så innebär den centrala överenskommelsen följande här på Scania:

 

 

• Utifrån det centrala avtalet så ska lönerna ha höjts med minst 1 531 kr i snitt under 3-års perioden.

 

 

• OB och övertidsersättningarna höjs med totalt 6.2 % under 3-års perioden. Fr o m 1/4 i år så höjs dessa med 2 %,

 

 

• Föräldralönen utökas från 5 till 6 månader, om man har en sammanhängande anställning av minst 2 år.

 

 

• Vid beordring av övertid så ska arbetsgivaren ta i beaktande arbetstagarens behov av familjeliv och rekreation.

 

 

• Införande av en delpensionslösning (DP). Man ska ha möjlighet att gå i delpension från 60-års ålder. Insättning till detta ligger på 1.5 % efter 3-årsperioden. Det börjar med 0.9 % från den 1/4 i år. DP:n är individuell. Som en delbetalning så överförs det 12 min per vecka från arbetstidsförkortningen till DP:n. Detta gäller för dagtidsarbetare. Skiftarbetare bibehåller sin arbetstidsförkortning.

 

När vi nu går in i de lokala avtalsförhandlingarna så ligger det centrala avtalet som en grund för förhandlingarna. Verkstadsklubbens förhoppning är att företaget visar en större vilja till att komma överens än vad man har gjort i dom senaste avtalsrörelserna.

 

Det finns i dagsläget ingen sluttid för när förhandlingarna ska vara slutförda. Men avtalet gäller från den 1/4.

 

Skribent: Stefan Leiding, Scania verkstadsklubb

Arbetarrörelsens historia 

Thursday, April 25, 2013 1:04:00 PM Categories: Övrigt

 

 

Historian är något som vi ofta tappar under resans gång, men du som medlem i IF Metall utgör en länk i en historisk kedja som sträcker sig ända tillbaka till sent 1800-tal. Vi som medlemmar i en facklig organisation bygger vidare på det som uträttats av tidigare generationer. Tillsammans skapar vi framtid, men också historia för framtida generationer arbetare inom industrin.

 

Det är ofta diskussion om huruvida vi som facklig organisation skall ha en politisk inblandning, men anledningen till att arbetarpartiet startades var just för att kunna påverka de riksdagsbeslut som rörande oss arbetare. Man kände att det inte räckte att vara organiserade på arbetsplatserna, utan att man även behöver kunna påverka lagstiftningen.

 

1800-talets Sverige

 

Arbetarrörelsen startade någon gång under 1880-talets första hälft då läget i Sverige såg annorlunda ut mot vad det gör idag, med extremt hög fattigdom och stor arbetslöshet. 1856 föddes en man vid namn August Palm som skulle komma att revolutionera sättet vi organiserar arbetare.

 

Man skulle kunna säga att den svenska socialdemokratin till viss del började med August Palm, han var åtminstone en av de främsta förgrundsfigurerna. Många av hans idéer väcktes under hans resor som skräddarlärling ute i Europa, där den sortens politik redan fått fäste.

 

August Palm är framförallt ihågkommen för sin föreläsning "vad vilja Socialdemokraterna" i Malmö 6 november 1881. Den anses vara något av startskottet för fackföreningarna i Sverige, för fem år senare1886 bildades Sveriges första fackförbund, Svenska Typografförbundet.

 

De första fackorganisationerna var mer som yrkesföreningar t.ex. murare, snickare, tegelbärare. Under 1880-talets andra hälft hade fackorganisationerna vuxit sig starka och bildat riksomfattande förbund, och 1888 bildades järn och metallarbetareförbundet. Människor förstod redan då vad de kunde uppnå om de var organiserade.

I dagens läge ser vi ofta saker som dygnsvila, OB ersättning och skifformsttillägg som en självklarhet. Det kan tyckas obefogat och rent ut sagt larvigt att komma dragandes med anekdoter om hur illa det en gång i tiden var. Det känns som att historien är på väg att upprepas. Anledningen till att vi idag har rätt till dessa saker är att vi organiserade oss och ställde krav.

 

1900-talets Sverige

 

Storstrejken i Sverige 1909 var en arbetsmarknadskonflikt som innefattande både strejk och lockout. Den startade 4 augusti 1909 och efter successiva reträtter från arbetarsidan avslutades 13 november samma år. SAF upphävde den sista kvarstående lockouten vid järnbruken. Den var de svenska arbetsmarknadsorganisationerna SAF:s och LO:s första stora arbetsmarknadskonflikt.

 

Storstrejken var på något sätt en kraftmätning för vår slagkraft. Det var nog med facit i hand viktigt för eftervärlden att visa våra muskler.

 

Ett annat milstolpe i arbetarrörelsens historia var skotten i Ådalen kring en arbetskonflikt i mitten av maj 1931. Där sköts fem personer ihjäl av militär på order av svensk polis. Händelsen delade folk i två delar om vems skulden var, och skillnaden i åsikter märktes tydligt mellan borgerlig och vänsterinriktad media.

 

Saltsjöbadsavtalet var ett huvudavtal som tecknades mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen den 20 december 1938. Avtalet satte märke för andra kommande avtal. Reglerna om stridsåtgärder har kommit att betraktas som praxis för konflikter mellan parterna på arbetsmarknaden.

 

Avtalet kom alltså att betyda att arbetsmarknadens parter skall kunna sluta avtal utan inblandning av regeringen. Avtalet gäller i stora delar fortfarande.

 

2000-talets Sverige

 

I modern tid kan det vara svårt att förstå hur lite makt arbetarklassen en gång i tiden hade, hur lite man kunde påverka, och hur hjälplös man var mot kapitalet och överheten. På den tiden hade vi daglönare i Sverige som gjorde vad som helst för att föda sin familj. Konkurrensen mellan arbetarna var stenhård och det fanns inga skyddsnät i samhället.

 

Med den försämrade anställningstryggheten, höga arbetslösheten och oansvariga arbetsmarknadspolitik man idag för på Svensk arbetsmarknad, så kan man ju undra om det ser mycket bättre ut nu.

 

För när man ser inhyrd personal med en uppsägningstid på 2 veckor, en a-kassa som knappt går att överleva på och en otrygghet i om man har jobb veckan ut, undrar man egentligen hur långt vi kommit från 1800-talets Sverige.

 

Alla de försämringar som skett de senaste åren, som påverkat oss som arbetstagare negativt talar sitt tydliga språk, det är lika viktigt nu som då att vi håller ihop!

 

Skribent: Erik Eklund

Att tänka på inför lönesamtalet 

Thursday, April 25, 2013 12:58:00 PM Categories: Lön Tips & Råd

 

Lönesystemet är uppbyggt av tre delar. När din chef och du diskuterar din lön är det dessa tre ni skall titta på.

 

 - Den första är AV delen. (Arbetsvärderingen) dvs. Det är arbetsuppgiftens eller befattningens svårighetsgrad som värderas. Med hjälp av ett AV-Protokoll kan ni kontrollera att du ligger rätt i poäng i förhållande till din arbetssituation/Kompetens.

 

- Den andra delen är KV-delen. (Kvalifikationsvärdering) Det är en lönedel, som på ett klart och tydligt sätt ger individen kvitto på den teoretiska utbildningen och praktiska erfarenheten

 

- Den tredje och sista delen som utgör din lön är R-delen.(Resultatdelen). Ett arbetslags resultat är till betydande del beroende av den enskilda individens insatser. Resultatdelen ger individen möjlighet att bli premierad utifrån sina egna och/eller arbetslagets insatser.

 

Det du bör efterfråga eller kan vara bra att tänka på när du sitter i ett lönesamtal är:

 

- En genomgång av din AV-status, dvs. vilket steg du ligger på i AV-trappan. Här kan du få en förklaring var du är, och vad som krävs av dig för att avancera.

 

- Ett KV-protokoll, som visar vilka kurser du har inrapporterade i systemet. Det kan vara så att du har gått kurs eller besitter kompetens som inte överförts in i KV-trappan. Helt enkelt kontrollera att det stämmer.

 

- Denna del är till stor del beroende av chefens bedömning av din prestation. Kräv att din chef förklarar varför du har den r-del du har. Snittet på Scania ligger runt 2000 kr. Kontrollera att den individuella resultatlönen minst uppgår till 100 kronor, då det är den undre gränsen enligt avtal.

 

Du har som medlem alltid möjlighet att ha ett fackligt ombud med dig vid ett lönesamtal.

 

Vi har i dagsläget en lokalt löneansvarig på varje gruppområde som aktivt skall jobba med lokal lönerevision, men har du frågor eller vill ha stöd i ett lönesamtal är det bara att höra av sig till någon av dessa.

 

Löneansvariga

Verkstadsklubben Niklas Johansson (Fd. Säfström)

 

MS Leena Bergfors

DE David Rasthammar

DT Håkan Jacobsen

DM Erik Eklund

DIO/DEE Trpe Kuzmanovski

DX Kenth Ek

Dynamate/Intralog Carina Vestlund

 

Skribent: Erik Eklund

Kom och fira 1 maj, arbetarnas dag med oss! 

Thursday, April 25, 2013 12:53:00 PM Categories: Agera! Politiken och arbetslivet Övrigt

Gör som arbetare har gjort i generationer före oss, kom ner och fira arbetarens dag i Södertälje.

 

Passa på och träffa några av våra förtroendevalda, kommunpolitiker och likasinnade människor med ett gott humör. 1 maj firandet kommer att starta på marenplan kl:11.00 med apeller av bla. Michael Gustafsson från verkstadsklubben. Kl:12.00 avgår tåget som når sitt mål på stora torget, där Mona Sahlin kommer att avsluta firandet i Södertälje med sitt tal. Verkstadsklubben kommer vara representerade både i Södertälje och i Stockholm.

 

Historia

Den första demonstrationen i Stockholm 1890 samlade omkring 20 000 personer i tåget och på Gärdet var det inte mindre än 50 000 som lyssnade till talare såsom Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

 

 

Skribent: Erik Eklund

Slutgiltigt förslag från valberedningen 2013-04-19 

Monday, April 22, 2013 12:18:00 PM Categories: Möte Övrigt

Angående extramötet för val av:

 

- Ordinarie Revisorer 

- Ordinarie samt suppleant fanbärare

 

Val av 3 revisorer för 2 respektive 1 år:

 

- Mats Johansson (2 år)

 

- Musa Bedanho (1 år)

 

- Vakant

 

Val av 2 Fanbärare för 2 respektive 1 år:

 

- ordinarie - Vakant (2 år)

 

- suppleant - Vakant (1 år)

 

Inga övriga nomineringar har inkommit under nomineringstiden.

 

Valberedningen Scania Verkstdadsklubb

 

Trpe Kuzmanovski

Mikael Berg

Marie Larsson

Musa Bedanho

Hans Cronlund

Carl Doland

Peter Shestopalov

 

Mötet kommer att hållas i Hörsalen by 280 (suckhuset) Den 6/5 kl:16.30. Vi har även bjudit in en gästföreläsare vid namn K-G Westlund från LO-Distriktet i Stockholms Län, som kommer att hålla ett intressant föredrag om jämlikhet. Alla medlemmar är välkommna!

 

Nytt avtal klart 

Thursday, April 11, 2013 2:09:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen

 

Den (2/4) sa IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nya preliminära 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde.

 

Lönedelen

 

- Avtalen ger rimliga förutsättningar för

reallöneökningar och uppfyller industrins

lönenormerande roll. Ett längre avtal

ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick

framgångar både för arbetstidsfrågan och

föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande

Anders Ferbe.

Samtliga fem avtal löper på tre år från och

med den 1 april 2013 till och med den 31

mars 2016.

 

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent.

På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet,

används 6,2 procent av dessa till

löneökningar och resten till delpension.

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen

mellan löneökningarnas storlek och

avsättning till olika arbetstidslösningar.

Räknat på Teknikavtalet som har en snittlön

på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i

genomsnitt med 1 550 kronor.

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst,

Teko-industrierna, ökar lönerna

i genomsnitt för respektive avtalsår med

483, 516 och 588 kronor, dvs. totalt 1 587

kronor.

 

Förändringar i arbetstiden

 

På exempelvis Teknikavtalets område

har en möjlighet till delpension från 60 år

införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5

procent för att bygga upp kapital till en

kommande delpension.

 

- De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens

område ökar människors trygghet

och frihet och möjliggör för många att

på sikt kunna gå i delpension från 60 års

ålder, eller välja att jobba längre men på

deltid, säger Anders Ferbe.

Avtalen som tecknats är Teknikavtalet IF

Metall, Stål- och metallavtalet, Gemensamma

metallavtalet och avtalen för Kemiska

fabriker, Allokemisk industri och Teko. De

berör 166 000 medlemmar.

 

De preliminära överenskommelserna ska

behandlas på IF Metalls avtalsråd idag den 11

april och därefter tas av förbundsstyrelsen.

 

Texten är ett utdrag från Ifmetall.se

 

Verkstadsklubben kommenterar

 

Från klubbens sida känns det bra att ett avtal kom till stånd med ett acceptabelt innehåll. De exakta formuleringarna kring samtliga villkorsfrågor har vi i skrivande stund inte fått tag på men detta kommer vi att återkomma till i senare uppdateringar.

 

Scania Verkstadsklubb

 

Avdelningen Stockholms läns årsmöte 2013 

Thursday, April 11, 2013 2:02:00 PM Categories: Övrigt

 

Torsdagen den 21 mars hade IF Metalls avdelning Stockholms Län sitt första officiella årsmöte sedan sammanslagningen. Mötet ägde rum på Piperska muren i Stockholm.

 

Närvarande på mötet var representanter från flertalet företag och klubbar i Stockholms län. Scania var i och med sitt höga antal ombud, väl representerade på mötet.

 

På årsmötets agenda stod bl.a. saker som: Verksamhetsberättelse för 2012, Årsbokslutför 2012 samt vilka förändringar som skett i och med omorganisationen efter sammanslagningen. Det diskuterades även mer centrala frågor, som att Anders Ferbe är vår nye förbundsordförande, Ordförandeskiftet i LO med Karl-Petter Thorvaldsson som ny ledare efter Wanja Lundby-Wedin, men även Stefan Löfven som ny partiordförande i Socialdemokraterna. Man skulle kunna säga att mötets röda tråd var förändring, nystart och möjligheter under 2013.

 

Vi har även ett ordförandeskifte i avdelningen den fr.o.m Juli 2013, då det blir Stefan Leiding från Scania Verkstadsklubb som tar över klubban efter Jan Nilsson. Jan har varit aktiv i avdelningen sedan år 2000. Stefan var innan sammanslagningen ordförande i den tidigare Södertäljeavdelningen och har en gedigen erfarenhet av ordförandeskap, samt styrelsearbete över lag. Stefan verkar bland annat som förhandlare och 2:e vice ordförande på Scania verkstadsklubb. Han sitter även med i IF Metalls förhandlingsdelegation som i dagarna precis avslutat den centrala avtalsrörelsen.

 

” Stefan Leiding från Scania verkstadsklubb blir ny

 avdelningsordförande”

 

 

Mötets inbjudna gäst var ingen mindre än Paula Thunberg Bertolone från förbundskontoret. Hon bjöd mötesdeltagarna på den intressanta och omtalade ”verktygslådan”, som visar vad som påverkar våra kollektivavtal, och vilka verktyg vi har som fackliga företrädare. Den var ett mycket uppskattat inslag av mötesdeltagarna. Målet är att alla medlemmar skall ha hört IF Metalls verktygslåda innan hösten 2014. Finns intresse att veta mer, så har vi tre stycken utbildade handledare som kan köra verktygslådan

här på Scania.

 

Vi vill passa på att tacka alla representantskapsombud från Scania som närvarade vid mötet och vill belysa vikten av att vi som stor klubb är med och påverkar i den demokratiska processen.

 

Skribent: Erik Eklund

 

Jag har gått facklig utbildning! 

Thursday, April 11, 2013 1:55:00 PM Categories: Utbildning

Vi kommer precis som tidigare att bedriva den största delen av våra utbildningar i avdelningens kurslokal samt på ABF i Södertälje. För oss på verkstadsklubben känns det jättekul att det är så många som anmäler sig till fackliga utbildningar. Här berättar tre stycken medlemmar om sina upplevelser av utbildningar de nyligen har gått.

 

Insikter

 

Malena Danell 32, kommer ifrån DTCM. Hon jobbade tidigare som montör, men jobbar idag heltid fackligt på Scania Verkstadsklubb.

Malena gick den två veckor långa kursen Insikter i slutet på februari. Kursen vänder sig till förtroendevalda och som hörs på namnet så handlar kursen om ideologi och en politisk medvetenhet som inte längre är lika självklar för all medlemmar. Det är en ganska ifrågasättande kurs där man verkligen går på djupet vad gäller våra fackliga värderingar och hur vi skall jobba för att skydda våra värn.

 

- Jag tycker att kursen blåste nytt liv i mitt

engagemang. Den gav mig verkligen insikt och

kunskap om hur dagens samhället faktiskt ser

ut. Det är verkligen en kurs som utmanar, och

gav mig verktyg att bejaka mina värderingar.

Jag är jätte nöjd med kursen säger Malena.

 

Ung i facket

 

Magda Holappa 21, kommer från DTLLF. Hon jobbar som truckchaufför till vardags men sitter även med i DT:s gruppstyrelse, samt är ungdomsansvarig på DT. Magda har nyligen gått kursen ung i facket som är en av de tvärfackliga LO-ung utbildningar som finns. Det är en relativt ny typ av utbildning som även vi som förbund aktivt försöker rekrytera till. Tvärfacklig betyder att det är fler än tre olika förbund som är representerade bland kursdeltagarna. Utbildningen är på en dag och är en sorts introduktionsutbildning för nya unga

medlemmar.

 

- Jag tycker att det var en bra kurs eftersom

den var tvärfacklig och man fick byta erfarenheter

med andra unga. Den innehöll mycket

information för mig som relativt ny, och gav mig

flera verktyg jag kan använda mig av i vardagen

och i mitt uppdrag säger Magda.

 

Jämställdhet för förtroendevalda

 

Louice Lundström 32, kommer från DECCB och jobbar som montör på motormonteringen. Hon sitter med i DE:s gruppstyrelse och är mångfaldsansvarig på byggnad 150. Louice har i dagarna gått en jämställdhetsutbildning på ABF i Södertälje. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och ger verktyg för att utveckla jämställdhetsarbetet inom den fackliga organisationen och på arbetsplatsen. Kursen är tre dagar lång och tar upp saker som vad som står i jämställdhetslagen, skapande av jämställdhetsplan samt värderingar som styr män och kvinnors beteende mm.

 

- Jag tycker att utbildningen var jätte bra och att

fler behöver bli medvetna om ämnet. Jag tycker att

det jag lärde mig har varit till stor nytta för mig i mitt

 uppdrag, och kan verkligen rekommendera

denna kurs till andra förtroendevalda säger Louice.

 

IF metall har flertalet utbildningar till dig som vill veta mer om facket, blivit förtroendevald, eller behöver komplettera dina kunskaper utifrån verkstadsklubbens kompetensmatris. Kompetensmatrisen är ett verktyg som verkstadsklubben har tagit fram för att försäkra sig om att de som har förtroendeuppdrag har rätt kompetens. Allt för att på bästa sätt kunna hjälpa våra medlemmar.

 

Är du intresserad av att gå fackliga utbildningar är det bara att anmäla intresse

till din lokala studieorganisatör.

 

Skribent: Erik Eklund

 

 

 

 

Nominering till Revisor och Fanbärare 

Friday, April 5, 2013 11:22:00 AM Categories: Agera! Möte

På årsmötet som ägde rum den 13 februari kunde revisor samt fanbärare inte utses. Med anledning av detta så utlyses en ny nomineringstid för dessa två uppdrag t.o.m. den 15 april. Uppdragen som skall tillsättas är alltså:

-       Revisor på en tid av 2 år

-       Fanbärare ordinarie på en tid av 1 år

-       Fanbärare ersättare på en tid av 1 år

 

Det är fritt fram att nominera, och detta gör du genom att fylla i denna blankett, skriva ut den och skicka in till verkstadsklubben. Adressen ser du längst ned på blanketten. 

 

Viktigt är att den man nominerar är införstådd med nomineringen och accepterar uppdraget.


Under vecka 19 kommer vi ha ett extrainsatt medlemsmöte för att välja vilka som skall tillträda dessa tre positioner. Finns flera förslag kommer dessa ställas mot varandra i en demokratisk omröstning. Mer detaljer om medlemsmötet kommer vi ut med vartefter det närmar sig.

Page 20 of 42 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt